NAJNIŽA CIJENA 39 MILIJUNA EURA Ministarstvo gospodarstva raspisalo natječaj za prodaju novogradnje 514

Foto: 3. Maj / Facebook

Vlada je 22. srpnja odlučila da će se brod za prijevoz automobila i kamiona, koji se gradi u 3. Maju, prodavati putem javnog poziva, a ne posredovanjem brokera. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja do 15. rujna prikuplja ponude za kupnju broda za prijevoz automobila i kamiona (novogradnja 514), za koji je najniža prihvatljiva cijena 39 milijuna eura, a može se prodati kao dovršen ili nedovršen.

“Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja do sada je zaprimilo desetak neformalnih iskaza interesa zainteresiranih kupaca broda, a 3. maj je otvorio data room kako bi zainteresirani ponuditelji dobili sve potrebne informacije”, obrazloženo je u Vladinu zaključku, kojim je ujedno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo da na svojoj internet stranici i u najmanje jednom specijaliziranom mediju objavi javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju novogradnje 514, koja je u vlasništvu države.

Ovaj javni poziv odnosi se na prodaju broda za prijevoz automobila i kamiona – Gradnja br. 514 (u nastavku: „BROD“), za koji je društvo Uljanik d.d. dana 20. svibnja 2015. s društvom 3. Maj Brodogradilište d.d. Rijeka sklopilo Ugovor o izgradnji broda (s Dodacima) te ga izgradilo do stanja gotovosti od 79,5%. Izgradnja BRODA temeljem navedenog ugovora obustavljena je kao posljedica otvaranja stečajnog postupka nad Uljanikom d.d. U istom stanju gotovosti BROD je bio i na dan sklapanja Ugovora o završetku gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona – gradnja br. 514, sklopljenog dana 20. travnja 2021. godine između: (i) Republike Hrvatske, zastupane po Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao vlasnika BRODA i naručitelja radova završetka BRODA i (ii) društva 3. Maj Brodogradilište d.d. Rijeka kao izvoditelja radova završetka BRODA (u nastavku: „Ugovor o dovršetku gradnje“), a temeljem kojega se BROD trenutno dovršava u brodogradilištu 3. Maj u Rijeci.

Pogonski stroj

Glavni pogonski stroj BRODA je 1 (jedan) brodski pogonski dizel stroj MAN B&W ULJANIK 7S50 ME-B9.5, koji razvija ugovorenu maksimalnu izlaznu trajnu snagu od 11 200 kW pri 117 okretaja/minuti.

Nosivost

Ugovorom o dovršetku gradnje predviđeno je da će ukupna nosivost BRODA po dovršenosti iznositi 13.370 metr. tona u morskoj vodi gustoće 1.025 t/m3, a pri konstrukcijskom gazu BRODA od 8.00 metara.

Brzina

Prema Ugovoru o dovršetku gradnje, BROD će, opterećen tako da zagazi do konstrukcijskog gaza od 8,00 m te pri 85% razvijene izlazne trajne snage glavnog pogonskog stroja CMCR od 9520 kW, upotrijebljene isključivo za pogon BRODA, razvijati srednju brzinu od najmanje 19.5 čvorova u uvjetima glatke površine uronjenog dijela trupa te mirnog mora (vjetar ne jači od 2 stupnja Beaufortove skale na moru dubine ne manje od 50 m).

Potrošnja goriva

Potrošnja goriva glavnog pogonskog stroja je utvrđena prigodom radioničkog pokusa, a sukladno zahtjevima Tehničkog opisa, pri izlaznoj snazi glavnog pogonskog stroja od 11.170 kW  pri 117 okretaja/minuti na FAT 514 je iznosila 166,7 g/kWh, a pri uporabi goriva kalorijske vrijednosti koja iznosi 42.707 kJ/kg, te u referentnim uvjetima propisanim standardom ISO 3046/1.

Netto Parking površina

Ugovorom o dovršetku gradnje predviđeno je da BROD ima oko 58.819 m2 nezapriječene palubne površine (površina rampi uključena) za siguran smještaj oko 6.952 vozila RT tipa (4.125 x 1.550 mm), tj. visokih, teških vozila.

Država zastave

Prema Ugovoru o dovršetku gradnje, BROD se gradi za potrebe upisa pod zastavu Republike Liberije.

Standard izrade

Prema Ugovoru o dovršetku gradnje, BROD će biti dovršen uz pridržavanje pravila i zahtjeva Klasifikacijskog društva Bureau Veritas te relevantnih regulatornih tijela, kao i u skladu sa standardnom brodograđevnom praksom za brodove ovog tipa.

Upis

BROD je trenutno upisan u ulošku broj 270349 hrvatskog upisnika brodova kao brod u gradnji.

Nakon dovršetka BRODA i njegove primopredaje naručitelju – Republici Hrvatskoj, te ukoliko ne bude prodan temeljem ovog javnog pozivu, BROD će biti upisan u upisnik brodova Republike Liberije.

Rok dovršetka BRODA: Prema Ugovoru o dovršetku gradnje, rok dovršetka i primopredaje BRODA naručitelju – Republici Hrvatskoj je 11 kalendarskih mjeseci od datuma plaćanja prvog mjesečnog obroka ugovorne cijene sukladno članku X, stavak 2.1. Ugovora o dovršetku gradnje. Prema trenutno dostupnim podacima, predviđa se da će taj rok biti 1. lipnja 2022. godine.

Najniža prihvatljiva cijena za brod je 39 milijuna eura, kao preduvjet za sudjelovanje u kupnji BRODA, svaki ponuditelj dužan je, kao sastavni dio svoje Ponude, dostaviti Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 2 milijuna eura, što predstavlja 5%  iznosa najniže prihvatljive cijene.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

U 3. Maju imaju rješenje za nedovršeni brod – Otkupili bi ga, ali jamstvo za novac traže od Vlade