PRAVILA PLOVIDBE 4 Pravila za strane plovne objekte

Foto: Pixabay

Iako Hrvatska ima najveću čarter flotu na svijetu, najveći broj nautičara koji ulazi u Jadran su stranci. Strane jahte i brodice mogu dolaziti i boraviti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske radi razonode, turističkog krstarenja i sudjelovanja u sportskim natjecanjima ili nautičkim sajmovima. A ovo su pravila koja vrijede za njih u Republici Hrvatskoj i dio su edukativnog serijala Nautičkog informacijskog servisa (nIS), u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture donosimo pravila o izbjegavanju sudara na moru. 

Sva strana plovila plaćaju naknadu za sigurnost plovidbe.

Naknada za sigurnost plovidbe plaća se za kalendarsku godinu, bez obzira na vremensko razdoblje plovidbe u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

​Plaćena naknada za sigurnost plovidbe vrijedi do kraja godine na koju se odnosi, bez obzira kada je ista plaćena.

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe su vlasnici ili korisnici plovila duljih od 5 metara s ugrađenim ležajevima. Boravišna pristojba plaća se u prostorijama lučke kapetanije ili ispostave u paušalnom iznosu za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu. Potvrda o plaćenoj boravišnoj pristojbi uvijek se mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik plovila dužan je potvrdu predočiti ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev.

Plovilom se u Republici Hrvatskoj ne smije obavljati gospodarska djelatnost.

Zapovjednik plovila, koje uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem, dužan je najkraćim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet (sa graničnim prijelazom) i:

– podvrgnuti se graničnoj kontroli,

– ovjeriti popis posade i putnika koji se nalaze na plovilu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije,

– platiti propisane naknade za sigurnost plovidbe,

– platiti boravišnu pristojbu,

– prijaviti boravak stranih državljana na plovilu.

Luke otvorene za međunarodni pomorski promet (sa stalnim graničnim prijelazom) su: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša-Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik, Korčula, Ubli.

Luke otvorene za međunarodni pomorski promet (sa sezonskim graničnim prijelazom – od 1. travnja do 31. listopada) su: Umag – ACI Marina, Novigrad (Istra), Sali, Božava, Primošten – marina Kremik, Komiža, Hvar, Vis, Stari Grad na otoku Hvaru, Vela Luka, Cavtat. Ukoliko u kalendarskoj godini uskrsni blagdani započnu prije 1. travnja, sezonski granični prijelazi otvaraju se za promet sedam dana prije početka blagdana.

Zapovjednik plovila, koje je u Republiku Hrvatsku dovezeno kopnenim putem ili se nalazi na čuvanju u luci i na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj dužan je prije započinjanja plovidbe:

– platiti propisane naknade za sigurnost plovidbe,

– platiti boravišnu pristojbu,

– prijaviti boravak stranih državljana na plovilu.

Plovilo može ploviti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ako je sposobno za plovidbu i ako je zapovjednik plovila osposobljen sukladno propisima države čiju zastavu vije.

Ako sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu plovilo vije osposobljenost zapovjednika nije propisana, isti mora biti osposobljen sukladno odredbama propisa koji uređuje osposobljenost za upravljanje brodicama i jahtama hrvatske zastave.

Plovilo se prilikom plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske mora pridržavati propisanih pravila plovidbe, kao i drugih propisa Republike Hrvatske.

Foto: Nautika / Ilustracija

Na plovilu u vlasništvu fizičke osobe ili fizičkih osoba, koje plovi u Republici Hrvatskoj mogu se za vrijeme plovidbe nalaziti vlasnik plovila, članovi njegove uže obitelji i osobe koje vlasnik plovila za to pisano ovlasti. Potpis vlasnika na pisanom ovlaštenju mora biti ovjeren od domaćeg ili stranog nadležnog tijela.

Uža obitelj vlasnika plovila su: bračni i izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj liniji zaključno s drugim stupnjem, srodnici po krvi u pobočnoj liniji zaključno s prvim stupnjem, te posvojitelj i posvojenik.

Na plovilu u vlasništvu pravne osobe, koje plovi u Republici Hrvatskoj mogu se za vrijeme plovidbe nalaziti zaposlenici pravne osobe ili osobe ovlaštene za korištenje plovila temeljem pisane punomoći.

Na plovilu koje plovi u Republici Hrvatskoj moraju se u svrhu provjere nalaziti sljedeći dokumenti u izvorniku:

– dokaz da su plaćene propisane naknade za sigurnost plovidbe,

– dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu,

– dokaz da je osoba koja zapovijeda plovilom sposobna upravljati plovilom, sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske,

– dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama,

– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje plovila.

Prije isplovljenja iz Republike Hrvatske zapovjednik plovila dužan je:

– podvrgnuti se graničnoj kontroli i

– ovjeriti popis posade i putnika koji se nalaze na plovilu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Nakon što izvrši prethodne obveze zapovjednik plovila dužan je najkraćim putem napustiti unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

Boravak radi sudjelovanja u sportskim natjecanjima, humanitarnim akcijama ili nautičkim sajmovima

Plovilo koje sudjeluje na sportskim natjecanjima, humanitarnim akcijama ili dolazi u Republiku Hrvatsku radi izlaganja na nautičkom sajmu, ne mora platiti prethodno propisane naknade pod uvjetom da je organizator sportskog natjecanja, humanitarne akcije ili nautičkog sajma plovilo prijavio nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije 5 dana prije početka natjecanja, akcije ili sajma. Plovila koja sudjeluju na sportskim natjecanjima, humanitarnim akcijama ili dolaze u Republiku Hrvatsku radi izlaganja na nautičkom sajmu dužna su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku obaviti graničnu kontrolu, a nakon završetka natjecanja, akcije ili sajma, prilikom izlaska iz Republike Hrvatske, nakon obavljene granične kontrole, najkraćim putem napustiti unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

Uz prijavu lučkoj kapetaniji organizator sportskog natjecanja, humanitarne akcije ili nautičkog sajma dužan je priložiti i popis članova posade i putnika koji će se nalaziti na plovilu.

Ukoliko se tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da nisu poštovana prethodno navedena pravila, smatrat će se da je napravljen pomorski prekršaj sukladno odredbama Pomorskog zakonika.

PROČITAJTE JOŠ:

PRAVILA PLOVIDBE 3 Izbjegavanje sudara na moru

PRAVILA PLOVIDBE 2 Red u lukama i na moru

PRAVILA PLOVIDBE Oprema plovila i područje plovidbe brodica i jahti