Stanovnici Drvenika Velog protiv odluke Grada Trogira: “Hoćemo šetnicu, a ne prometnicu!”

Foto: Boris Kačan

DRVENIK VELI – Na sastanku održanom 31. listopada 2020. godine na Drveniku Velikom, povodom poziva u okviru projekta Grada Trogira „I tebe se pita!“, uz nazočnost gradonačelnika gospodina Ante Bilića i njegovih zamjenika, građani otoka su se izjasnili za izgradnju šetnice izmedu mikrolokacije Artić i uvale Grabule.

Izglasana je šetnica koja ne bi dopuštala prolaz motornim vozilima, već samo dječjim i invalidskim kolicima. Izrijekom je naglašeno kako se ne smije dopustiti izgradnja šetnice po kojoj bi bio moguć prolazak automobila! 

– Međutim, Grad Trogir je prilikom narudžbe idejnog rješenja zanemario mišljenje građana u okviru projekta, ironično, pod nazivom „ I tebe se pita!“. Naime, u idejnom rješenju „Uređenje šetnice na Drveniku Velikom“, broj projekta: 21/02, izrađenom od strane GEOART d.o.o. iz Trogira, u travnju 2021. planirana je izgradnja šetnice koja omogućava prolazak interventnih vozila i koja se na pojedinim mjestima proširuje se na više od 3,5 metra!

Do sada građanima našeg otoka nije prezentirano idejno rješenje šetnice od strane Grada Trogira. Građani nisu obaviješteni o izradi idejnog riješenja, kao ni o tome gdje mogu dobiti uvid u isti, a ni u Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Uređenje šetnice na Drveniku Velikom“, Grad Trogir, Splitsko-dalmatinska županija, izrađenom od strane Zeleni servis d.o.o. u lipnju 2021. godine, poručuju iz Građanske inicijative za razvoj otoka Drvenika Velog.

Uvidom u idejno rješenje vidljivo je da se radovi planiraju u površini od oko 500 m2 na dijelu koji je u privatnom vlasništvu. Znači da prije izdavanja građevinske dozvole moraju riješiti pitanje vlasništva i napraviti geodetski projekt po kojem će biti izvršena parcelacija. Sama parcelacija treba se provesti u dvije faze. U prvoj se izdvajaju dijelovi temeljem lokacijske dozvole i formiraju nove čestice koje bi se u drugoj fazi spojile u jednu. Sve to, strogo gledano, mora se provesti prije početka samih radova. Ovdje je kao prvo upitna legalnost šetnice.

– Evidentno je kako Grad Trogir pokušava iskoristiti želje lokalnog stanovništva za uređenjem puta i šetnice kako bi napravili prometnicu na samoj plaži, neposredno uz more, betonizirajući i devastirajući obalu. Naša dosadašnja iskustva s izradom „protupožarnih puteva“ izrazito su loša.  U praksi se takvi putevi redovito iskorištavaju za gradnju nelegalnih objekata u zoni koja Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije nije predviđena za gradnju. Nelegalna gradnja osobito je intenzivna na južnoj strani otoka, kao npr. u uvalama Solinska i Novice gdje su probijeni putevi do nelegalno izgrađenih kuća. Sve se to radi na štetu otoka, stanovnika i vlasnika parcela uz puteve, bez postavljanja obavijesti o investitoru i izvođaču radova, istovremeno omogućavajući nezakonitu imovinsku korist pojedincima. Osim toga, ti putevi se koriste za ilegalno prometovanje vozila (neregistriranih, neispravnih, teretnih, građevinskih itd.), što ugrožava sigurnost i kvalitetu života otočana – ističe u ime Inicijative kapetan Josip Meštrović.

Napominju da bi se prolaz za interventna vozila do Grabula mogao osigurati na mnogostruko prihvatljiviji način. Primjerice, spajanjem glavnog puta koji vodi u Spansko te popravkom i proširenjem starog, postojećeg seoskog puta uz Gustirnu u Grabulama koji vodi na obalu.

– Željeli bismo istaknuti da nismo protiv izgradnje šetnice koja bi doprinijela većoj kvaliteti života i turističkoj ponudi otoka, ali smatramo da izgradnja prometnice pod krinkom potrebe prolaska interventnih vozila nije u skladu s onim što je bilo izglasano 31. listopada 2020. godine, i što većina otočana očekuje od Grada Trogira. Malo je očuvanih prirodnih dijelova obale u našoj glavnoj vali i smatramo kako ju je potrebno sačuvati od daljnje devastacije – poručuju iz Inicijative.

D.G.