Od 1. rujna bez državnih biljega u Upravi ribarstva

Foto: Morski HR

U Narodnim novinama broj 92/2021 objavljena je Uredba o Tarifi upravnih pristojbi kojom je ukinuto plaćanje opće upravne pristojbe za stranke u postupcima koje vode tijela državne uprave, pa tako i Uprava ribarstva.

Do sada se Upravna pristojba u Upravi ribarstva plaćala u obliku državnih biljega od 20 do 55 kuna za razne zahtjeve (ukidanje, izdavanje povlastica i odobrenja), što od 1. rujna 2021. godine više neće biti potrebno, stupanjem na snagu ove Uredbe.

D.G.