Smanjeno područje nad kojim upravlja Lučka uprava Rijeka

Foto: Lučka uprava Rijeka

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka. Zbog projekta izgradnje ceste, Lučka uprava ostala bez dijela teritorija. 

Odlukom se mijenja lučko područje luke Rijeka na način da se iz lučkog područja luke Rijeka u Bazenu Rijeka  – Lokacija Pioppi izuzima dio kopna pripadnosti čestici gruntovne oznake k.č.br. 107/5 upisane u z.k.ul.br. 15368 k.o. Plase, katastarske oznake k.č.br. 4346/6 k.o. Zamet površine 1078 m², stoji u pojašnjenju na web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Navedenom izmjenom Lokacija Pioppi obuhvatila bi dio kopna u k.o. Zamet, ukupne površine 21.794 m².

Do ove izmjene došlo je na traženje tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. , koja je u postupku ishođenja građevinske dozvole za izgradnju državne ceste  DC403 na dijelu od čvora Škurinje do luke Rijeka (faza 3, Raskrižje sa spojnom cestom na Zvonimirovu ulicu – kontejnerski terminal).

Iz Ministarstva napominju da kopnena granica lučkog područja nije protivna važećim prostornim planovima.

 

K.B.