Jadrolinija traži novog predsjednika Uprave

Foto: Morski HR

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je javni natječaj  za izbor kandidata za predsjednika Uprave trgovačkog društva Jadrolinija za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.

Novi član Uprave nacionalnog brodara mora zadovoljiti i sljedeće uvjete:

  • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke;
  • Imati najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;
  • Radno iskustvo u organiziranju rada i vodenju poslova, te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vodenju poslova;
  • Nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji ureduje sprečavanje sukoba interesa izmedu privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dużnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
  • Mora znati engleski jezik.

Ministarstvo mora u natječaju ističe i da zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i pravo da poništi natječaj.

Mandat predsjednika uprave Jadrolinije traje četiri godine, a natječaj možete pročitati OVDJE.

D.G.