WORLD CLEANUP DAY: I Općina Pučišća je dio međunarodne akcije čišćenja okoliša

Foto: Zelena Čistka

PUČIŠĆA – Općina Pučišća na otoku Braču pridružila se međunarodnoj akciji “Zelena čistka” (World cleanup day) koja se u Ove godine, akcija će se održati 18. rujna, u Pučišćima i diljem svijeta, nastavljajući tako utjecati na svijest građana o zdravim navikama, čišćem okolišu i aktivnom pristupu rješavanja problema.

Akcija će u Pučišćima uključivati čišćenje prirodnih plaža na potezu od Svjetionika Sv. Nikole prema granici s Općinom Postira (Konopikova) pa dokle se stigne (uvale Kapetanuša, Bataruša, Mala Česminova, Vela Česminova, Sladiola, Tešišće, Prapatna), a ovisno o odazivu, akcija će se proširiti i na druge lokacije u mjestu ili općini. 

Foto: Zelena Čistka

Općina Pučišća, zajedno s volonterima, planira osigurati brodice kako bi prevezle volontere do lokacija čišćenja. Prikupljeni otpad besplatno će se odložiti u veliki kontejner za glomazni otpad na Staroj pilani, u suradnji s komunalnim poduzećem zaduženim za gospodarenje otpadom. Volonterima će, osim prijevoza, biti osigurani i potrebni materijali za rad (rukavice, vreće, itd.).

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti OVDJE

Foto: Zelena Čistka

D.G.