Pristiglo pet obvezujućih ponuda za kupnju novogradnje iz 3. Maja za prijevoz automobila

Foto: Youtube / Screenshot

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 6. kolovoza 2021. objavilo Javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda Nov. 514 u vlasništvu Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda istekao je 15. rujna 2021. te je u Ministarstvo pristiglo pet ponuda.

Odlukom ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislava Ćorića osnovano je stručno tijelo koje će otvoriti i ocijeniti ponude, a sastat će se u petak, 17. rujna 2021.

Sukladno objavljenom tijeku natječaja u Javnom pozivu, Stručno tijelo prodavatelja – Republike Hrvatske će među pravovremeno podnesenim i urednim ponudama odabrati tri ponude koje sadrže najviše iznose ponuđene kupoprodajne cijene. O tome će Stručno tijelo pisanim putem obavijestiti podnositelje navedenih ponuda te ih pozvati da sudjeluju u drugoj fazi natječaja.

Za konačno sklapanje Ugovora o kupoprodaji potrebno je prethodno odobrenje Vlade Republike Hrvatske.

Podsjetimo, javni poziv se odnosio na prodaju broda, za koji je društvo Uljanik d.d. dana 20. svibnja 2015. s društvom 3. Maj Brodogradilište d.d. Rijeka sklopilo Ugovor o izgradnji broda (s Dodacima) te ga izgradilo do stanja gotovosti od 79,5%.

Izgradnja ove novogradnje temeljem navedenog ugovora obustavljena je kao posljedica otvaranja stečajnog postupka nad Uljanikom d.d. U istom stanju gotovosti brod je bio i na dan sklapanja Ugovora o završetku gradnje, sklopljenog dana 20. travnja 2021. godine između Republike Hrvatske, zastupane po Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao vlasnika i naručitelja radova završetka broda, te društva 3. Maj Brodogradilište d.d. Rijeka kao izvoditelja radova završetka broda.

Glavni pogonski stroj broda je 1 (jedan) brodski pogonski dizel stroj MAN B&W ULJANIK 7S50 ME-B9.5, koji razvija ugovorenu maksimalnu izlaznu trajnu snagu od 11 200 kW pri 117 okretaja/minuti.

Ugovorom o dovršetku gradnje predviđeno je da će ukupna nosivost broda po dovršenosti iznositi 13.370 metr. tona u morskoj vodi gustoće 1.025 t/m3, a pri konstrukcijskom gazu broda od 8.00 metara.

Prema Ugovoru o dovršetku gradnje, brod će, opterećen tako da zagazi do konstrukcijskog gaza od 8,00 m te pri 85% razvijene izlazne trajne snage glavnog pogonskog stroja CMCR od 9520 kW, upotrijebljene isključivo za pogon broda, razvijati srednju brzinu od najmanje 19.5 čvorova u uvjetima glatke površine uronjenog dijela trupa te mirnog mora (vjetar ne jači od 2 stupnja Beaufortove skale na moru dubine ne manje od 50 m).

Ugovorom o dovršetku gradnje predviđeno je da brod ima oko 58.819 m2 nezapriječene palubne površine (površina rampi uključena) za siguran smještaj oko 6.952 vozila RT tipa (4.125 x 1.550 mm), tj. visokih, teških vozila.

Prema Ugovoru o dovršetku gradnje, brod se gradi za potrebe upisa pod zastavu Republike Liberije.

D.G.