APEL HRVATSKIH ZNANSTVENIKA Treba hitno donijeti plan zaštite Jadranskog mora!

Foto: Boris Kačan

Skupina hrvatskih znanstvenika uputila je javni apel u kojemu ističu da je potrebno donijeti agendu ili konkretan akcijski plan zaštite Jadranskog mora, neophodan za održivi razvoj hrvatskog društva, a njihovo pismo je danas dostavljeno iz udruge Eko Kvarner.

Znanstvenici, koji su u rujnu u Krku sudjelovali na stručnom skupu o Pismenosti (poznavanju i razumijevanju) funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora, u pismu upućenom predsjednicima Republike, vlade, Hrvatskog sabora te javnosti naveli su da se stručna i znanstvena istraživanja Jadranskog mora provode godinama, ali da nedostaju sustavna interdisciplinarna istraživanja koja bi objasnila “galopirajuće promjene”.

Procjenjuju da su promjene nepovratne te da povećanje temperature Jadranskog mora donosi i povećanje razine mora i saliniteta, pojačano raslojavanje s izravnim utjecajem na promjene u cirkulaciji morskih struja te pojave olujnih valova.

“Sve je više nedomicilnih, termofilnih vrste riba”

“U Jadranu se sve više pojavljuju različite nedomicilne, termofilne vrste riba, algi, bakterija i želatinoznih organizama. Mnoge od njih su invazivne, čak i otrovne. Dolazi do gubitka bioraznolikosti, a sve češće pojavljuju se intenzivna cvjetanja fitoplanktona i masovne pojave meduza, što ima i negativne posljedice na turizam”, navodi se

Smatraju da je, zbog kompeticije u ishrani sitne plave ribe s novounesenim vrstama želatinoznog makroplanktona u Jadran, za očekivati gubitke u ribarstvu.

Ističu da turističke aktivnosti, uz klimatske promjene, čine najveći pritisak na Jadran, naglašavajući da s otpadnim vodama i intenzivnom poljoprivredom u more dospijevaju veće količine hranjivih i različitih štetnih tvari. One se, kažu, putem lanaca ishrane nakupljaju u morskim organizmima.

“Uz to, plastični i drugi otpad postaje sve veći problem za živi svijet, s potencijalno dalekosežnim utjecajima na kvalitetu života u moru i zdravlje ljudi. ”

Navode da su osjetljivi organizmi izloženi stresnim situacijama zbog povišenja temperature mora i raznih štetnih tvari te da slabi njihova otpornost prema bakterijskim, virusnim i parazitskim bolestima i dovodi do narušavanja ekološke ravnoteže.

Hina

PROČITAJTE JOŠ:

JADRAN JE OZBILJNO UGROŽEN Nekontrolirano širenje invazivnih vrsta, klimatske promjene i devastacija s kopna