Dok se drugdje na otocima smanjuje broj vrtiće djece, ova bračka općina otvorila je područni vrtić!

Foto: PC Aktiva

SELCA – U Selcima na Braču ovih dana završava projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca”, kojeg su proteklih 30 mjeseci zajednički provodili Općina Selca i Dječji vrtić Selca, a kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.. Od travnja 2019., kada je potpisan ugovor vrijedan 1.483.886,53 HRK, ostvareni su svi predviđeni pokazatelji uspješnosti provedbe projekta, a pojedini su i značajno nadmašeni. 

– Ovim projektom osigurali smo cjelodnevni boravak djece i brojne druge sadržaje, poput sporta i učenja stranog jezika, kako bi boravak djeci u vrtiću bio sadržajno bogatiji i kvalitetniji – ističe načelnik Ivan Marijančević.

Ulagalo se tako u uređenje prostora vrtića; uvođenje dva nova programa – sportski program i program učenja stranog jezika; povećanje broja zaposlenika, koji su, uz redovan rad, sudjelovali u mnoštvu edukacija kako bi djeci pružili što kvalitetniju uslugu, i tako dalje. 

Odgojiteljice, pedagoginja i psihologinja Dječjeg vrtića Selca učile su o tome kako koristiti vještine iz terapije igrom u grupnom radu, kako bolje razumjeti individualne socio-emocionalne potrebe djeteta, kako mjeriti vizualno-motoričke vještine integracije djece, kako raditi s djecom sa specifičnim teškoćama u učenju, poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem, autizmom,  i još mnogo toga. 

– Provedba ovog projekta u našem vrtiću uvelike je obogatila naš odgojno-obrazovni rad. Stručne suradnice psihologinja i pedagoginja provodile su sa svom djecom različite igre i radionice zbog zadovoljavanja razvojnih potreba i interesa djece. Mnogo pažnje posvećeno je ranoj intervenciji – identificiranju djece s teškoćama i darovite djece u našem vrtiću – ističe ravnateljica DV Selca, Petra Nižetić.

Foto: PC Aktiva

Sve ovo, i još mnogo toga, posljedica je višegodišnjeg ulaganja u različite aspekte ranog i predškolskog odgoja djece u općini Selca na Braču, koristeći se dostupnim sredstvima i aplicirajući na različite natječaje, kako na regionalnoj, tako i na europskoj razini. Stekli su se tako i uvjeti za otvaranje područnog vrtića, u naselju Povlja, jednom od ukupno pet naselja u Općini Selca.  

– Ponosni smo i na činjenicu da smo u cijelosti uredili i opremili novi područni vrtić u Povljima koji je započeo s radom u ožujku ove godine. Time je rasterećen vrtić u Selcima, a djeci iz Povalja osiguran vlastiti vrtić u njihovu rodnomu mjestu – ističe Marijančević. 

Provedbom ovakvih projekata stječu se uvjeti za ostanak obitelji na hrvatskim otocima, upravo jer se njima omogućuje i zapošljavanje roditelja, posebni majki, koje su tradicionalno te koje ostaju kod kuće brinuti se o djeci. Osim toga, s roditeljima su se provodila individualna savjetovanja te su redovito pisane stručne objave na web stranici ili oglasnoj ploči vrtića kao potpora za rješavanje izazova suvremenog roditeljstva. 

Uvođenje poslijepodnevnog programa s dodatnom uslugom ručka, jer isti nije u sklopu poludnevnog programa prema Državnom pedagoškom standardu, olakšalo je roditeljima mogućnost zaposlenja i konkuriranja na tržištu rada uz sigurnost da su djeci zadovoljene sve osnovne potrebe – hrana, odmor, socijalizacija. Trebamo naglasiti pozitivno iskustvo uvođenja ručka u vrtiću jer se djeca uče samostalnosti te lakše prihvaćaju raznovrsniju i zdraviju hranu kada su u skupini s drugim vršnjacima – zaključuje ravnateljica.

Ovakvi projekti, kao što je projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca”, omogućuju lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja, ali i povećanje dostupnosti odgoja i obrazovanja na svim razinama neovisno o ekonomskom statusu roditelja.

Dijana Šabić