Grad Umag dobiva 200 milijuna kuna vrijedan sustav pročišćavanja otpadnih voda

Umag - Photo: Boris Kačan

UMAG – U Umagu je jučer javno predstavljen projekt „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“. Riječ je o najvećem EU projektu koji se provodi na području grada Umaga, a koji se intenzivno pripremao 7 godina te je ušao u zadnju fazu realizacije.

Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta je nešto više od 445 milijuna kuna bez PDV-a, od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o..

Samo na području Umaga investirat će se oko 200 milijuna kuna u izgradnju visokokvalitetnog sustava odvodnje.

Projekt obuhvaća izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na najvišoj europskoj razini, a njime će biti obuhvaćeno 25 naselja koji će dobiti potpuno novi sustav odvodnje. Planira se izgradnja 50 kilometara mreže uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja pročišćavanja, i to najnovijom tehnologijom pročišćavanja koja u svom procesu koristi čak i biljke.

Radovi na mreži već su u tijeku dok će radovi na pročistaču započeti kroz mjesec dana. Cilj je da tijekom predstojeće zime bude gotovo 60 – 70 % radova na mreži.

U okviru navedenog EU projekta, na području Umaga provode se dva ugovora o radovima: Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija – Umag na Uređaj za pročišćavanje voda “Umag” i ispust uređaja vrijednosti radova 105.350.244,59 kn te ugovor o Novogradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje Savudrija – Umag vrijednosti radova 137.185.567,66 kn. Također, u okviru EU projekta ugovorena je izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag u vrijednosti od 134.064.918,46 kn bez PDV-a (167.581.148,08 kn s PDV-om).

K.B.