Nakon Dubrovnika i Trogira dobre vijesti stižu i sa Dugog otoka

Foto: Udruga Sunce

SALI – U okviru projekta „For Plastic Free Croatian Islands” Udruge Sunce, u Općini Sali usvojena je Odluka o smanjenju korištenja jednokratne plastike za Općinu Sali te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine.

Sve je više općina i gradova na jadranskoj obali koji su odlučili reći zbogom jednokratnoj plastici, jednom od najvećih zagađivača morskog ekosustava. To su dosad formalizirali gradovi Trogir i Dubrovnik, a sada je to učinila i Općina Sali na Dugom otoku.

Ovom Odlukom donose se mjere kojima se u upravnim tijelima Općine Sali te ustanovama i trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine određuje smanjenje korištenja plastike za jednokratnu uporabu za 30% te zamjena određenih predmeta koji se koriste u poslovanju s rješenjima prihvatljivijim za okoliš, sve u cilju sprječavanja i/ili smanjenja nepovoljnog utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš.

A mjere iz Akcijskog plana smanjenja zagađenja plastikom u Općini Sali za razdoblje 2021. – 2026., koje su usvojene radi ispunjenja obveza iz Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća iz čl. 1. st. 2, uključuju slijedeće:

 • postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (plastika, papir, staklo, elektronički
  otpad, biootpad, miješani komunalni otpad i dr.) na prikladna mjesta unutar institucija te
  odvajanje otpada na mjestu nastanka, kad god je to moguće, kao i osiguravanje adekvatnog
  otpremanja i zbrinjavanja sveg odvojeno-prikupljenog otpada
 • zamjena jednokratnih plastičnih čaša staklenim ili drugim višekratnim čašama
 • osiguravanje mogućnosti korištenja višekratnih šalica na aparatima za kavu i vodu, odnosno
  potpuno ukidanje korištenja jednokratnih plastičnih čaša
 • zamjena jednokratnog plastičnog pribora za jelo i plastičnih žličica za kavu višekratnim
  metalnim priborom ili raspoloživim alternativama koje se izrađuju od prirodnih i
  biorazgradivih, odnosno kompostabilnih materijala (drvo, papir, vlakna, šećerna trska, trska
  bambusa i sl.)
 • zamjena jednokratnih plastičnih slamki višekratnim rješenjima (slamke načinjene od
  alternativnih materijala poput papira, bambusa, čelika)
 • zamjena svih jednokratnih plastičnih vrećica višekratnim platnenim ili papirnatim vrećicama
  kad god je to moguće
 • digitalizacija dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među
  zaposlenicima, službenicima i namještenicima kad god je to moguće
 • postupna zamjena i nabava uredskog pribora i higijenskih potrepština bez plastične ambalaže
 • osiguravanje nabavke pića i drugih tekućina isključivo u povratnoj ambalaži kad god je to
  moguće
 • postupna zamjena i nabava sredstava za čišćenje i osobnu higijenu s okolišno prihvatljivim
  sastojcima (poput prirodnih sredstava za čišćenje) te korištenje proizvoda koje je moguće
  nadopunjavati u cilju smanjenja stvaranja ambalažnog otpada.

Preporuka je da se sva javna događanja koja organizira ili suorganizira, odnosno financira ili sufinancira Općina, ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine, organiziraju sukladno ovim mjerama, a Općina je dužna osigurati ili dogovoriti s organizatorom javnih događanja odvojeno prikupljanje otpada na mjestu održavanja, kao i njegov pravovremeni i prikladan odvoz i zbrinjavanje.

Također, pri poslovanju Grada, ustanova i društava od sada je potrebno primjenjivati kriterije i mjerila zelene javne nabave kad god je to moguće.

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju upotrebe jednokratne plastike, kao i smanjenju onečišćenja plastikom u Jadranskom i Sredozemnom moru, implementacijom mjera održivog gospodarenja otpadom koje se temelji na principima smanji, ponovno koristi, recikliraj u općini Sali na Dugom otoku i Starom Gradu na otoku Hvaru.

Nositelj projekta je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, partneri su Grad Stari Grad (Otok Hvar), Općina Sali (Otok Dugi Otok) i Zelena akcija, a suradnici SMILO, Inicijativa za Zlarin
bez plastike. Projekt podržava World Wide Fund for Nature koji je u sklopu projekta “Plastic Smart Cities Croatia” slične odluke već počeo počeo provoditi u Dubrovniku i Trogiru.

 

K.B.