INOVACIJA NA HVARU Bio kuglama u prirodnu obnovu hvarskog podmorja

Foto: TZ Jelsa

JELSA – Lokalna Udruga Mali škoj pokrenula je projekt “Bio kugle – projekt za budućnost hvarskog podmorja” koji će se provoditi u svim hvarskim općinama s ciljem edukacije i očuvanja morskog eko sustava. 

O čemu je zapravo riječ? Bio kugle su glinene kugle sa efektivnim mikroorganizmima koji na prirodan način pospješuju kvalitetu vode ili mora. Ovaj način “prirodnog” čišćenja vodenih površina osmislio je japanski profesor Teruo Higa, polazeći od toga da su ljudi svojim štetnim djelovanjem uništili prirodno prisutne mikroorganizame koji pridonose očuvanju kakvoće mora i vode.

Foto: TZ Jelsa

Bio kugle sa efektivnim mikroorganizmima su kombinacija gline, bokashia (fermentirana organska stvar u prahu) te tekućih mikroorganizama. U svom sastavu sadrže mješavinu fotosintetskih bakterija, bakterija mliječne kiseline, kvasaca i gljivica. Nakon što se od navedene mase formiraju kugle, one potom idu na sušenje u trajanju od 20-30 dana, nakon čega su spremne za upotrebu. Jednom kada se nađu na morskom dnu kugle se počinju razgrađivati te tako otpuštati mikroorganizme koji se uz pomoć povoljnih temperatura mora jako brzo umnažaju.

Ti isti mikroorganizmi služe se u svojim razvojnim procesima nataloženim sedimentom i nečistoćama te od njega stvaraju hranu koja služi fitoplanktonu za proizvodnju kisika. Na ovaj se način, osim direktnog djelovanja na nakupljene nečistoće, proizvodi i kisik koji obogaćuje život na morskom dnu.

Udruga Mali škoj odlučila je u ovaj projekt uključiti što veći broj mladih, i u tome su uspjeli. U izradi bio kugli sudjelovale su sve osnovne i srednje škole otoka Hvara te vrtići – više od 700 djece sudjelovalo je u izradi čak 16.000 kugli namjenjenih za hvarske vale.

Foto: TZ Jelsa

Projekt se sastoji od pet aktivnosti koje uključuju: analizu sedimenta lokacija koje će biti tretirane bio kuglama (grad Hvar, Stari Grad i Jelsa); izradu em-1 glinenih kugli u suradnji sa školama i vrtićima; sušenje em-1 glinenih kugli; upotrebu em-1 glinenih kugli (grad Hvar, Stari Grad, Vrboska, Jelsa i Sućuraj); te analizu sedimenta tretirane lokacije bio kuglama (grad Hvar, Stari Grad i Jelsa).

U suradnji sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu prikupljeni podaci analize sedimenta uobličit će se u znanstveni rad na temu djelovanja samih kugli u vidu onečišćenja mora.

Kugle će biti bačene u more u periodu od 25. do 30. listopada, i to u Sućurju, Jelsi, Vrboskoj, Starom Gradu, Hvaru, Sv. Nedjelji, Ivan Dolcu i Zavali.

Više informacija o ovom hvalevrijednom projektu možete pronaći OVDJE.

K.B.

PROČITAJTE JOŠ:

MAKARSKA Volonteri Crvenog križa u more bacili 900 biokugli za čišćenje podmorja