U tijeku javna rasprava o Studiji prihvatljivosti uređenja obalnog pojasa u naselju Prožurska Luka, otok Mljet

Foto: Boris Kačan

POŽURSKA LUKA – Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava zainteresiranu javnost da je u tijeku javna rasprava o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ‘Uređenje obalnog pojasa u naselju Prožurska Luka, otok Mljet’.

Javna rasprava, koja uključuje javni uvid i izlaganje Studije, traje od 7. listopada do 5. studenog. Uvid u Studiju je omogućen u službenim prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju, Zabrežje 2, svakog radnog dana od 9 do 12 sati. Studija je objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Izgled postojeće rive – Foto: MINGOR

Javno izlaganje o Studiji će biti održano u petak, 22. listopada u 10 sati u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju, Zabrežje 47, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

Studija uređenja obalnog pojasa Prožurska luka

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida u Studiju ili dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, na adresu Vukovarska 16, Dubrovnik, u roku određenom za javnu raspravu.

D.G.