Luka Ploče u trećem kvartalu ostvarila 47% veći promet nego 2020.

Foto: Luka Ploče / Ilustracija

PLOČE – Jučer je održana sjednica Uprave Luke Ploče na kojoj su razmatrani i utvrđeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski rezultati za III. kvartal 2021. godine koji pokazuju da je Grupa Luka Ploče ostvarila neto dobit od gotovo 26 milijuna kuna, dok je u istom periodu lani ostvaren neto gubitak veći od 5,5 milijuna kuna, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi.

Iz Luke Ploče navode kako su prihodi od prodaje lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga iznosili 121.581 tisuću kuna, što je porast od 42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok prihod od prodaje roba iznosi 205.863 tisuće kuna te je 458% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je on iznosio nešto manje od 37 tisuća kuna.

Što se tiče prometa kroz Luku Ploče, on je u trećem kvartalu ove godine iznosio 2.743.806 tona robe što je porast od 47% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ta brojka iznosila 1.871.757 tona.

U luci tvrde da je na povećanje prometa najviše utjecao oporavak industrijske proizvodnje u BiH.

Također ističu da je unatoč padu broja zaposlenih vidljiv povećan trošak zaposlenih od 6,5% u promatranom razdoblju zbog značajnog povećanja obima posla i prihoda od 42%. Rezultat navedenog je i povećana prosječna bruto plaća koja iznosi 11.000 kuna u promatranom razdoblju, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 10.000 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 30. rujna 2021. godine iznose 151.307 tisuća kuna što ukazuje na porast od 68% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa potraživanja od kupaca, 73% odnosi se na nedospjela potraživanja.

Novac i novčani ekvivalenti smanjili su se za 67% s 80.671 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2020. godine na 26.696 tisuća kuna na dan 30. rujna 2021. godine. Društvo Luka Ploče d.d. je vlastita sredstva uložilo u kupnju robe te je primarni pad novčanih sredstava u Grupi rezultat istog i ukazuje na efekt vremenske razlike, a ne na ograničenu likvidnost, stoji u pojašnjenju.

Tvrde da je s dospijećem potraživanja do dana sastavljanja ovog izvješća stanje novčanih sredstava znatno poraslo te da grupa i dalje ima zadovoljavajuću likvidnost koja je dostatna za izvršavanje svih dospjelih obveza.

K.B.