Sanira se luka ribara i sabunjara u Privlaci

Foto: ŽLU Zadar

PRIVLAKA – U posljednjem tjednu listopada započeli su radovi na sanaciji glavnog mula u luci Privlaka.

Nakon provedene javne nabave, odabrana je najpovoljnija ponuda ponuditelja P.G.P. d.o.o.. Vrijednost navedenog projekta za radove iznosi 2,8 milijuna kn bez PDV-A odonosno 3,5 milijuna kuna s uključenim PDV-om, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske sa milijun kuna, toliko sufinancira i Općina Privlaka, a ostatak potrebnih sredstava osigurava Županijska lučka uprava Zadar.

Foto: ŽLU Zadar

Planirani rok izvršenja radova je 4 mjeseca kroz projekt će se sanirati glavni mul u luci Privlaka. Glavni mul je duljine 85 m, a širine 10,5m.

– Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije ostaju identični kao i prije. Predmetnim radovima Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima na održavanju u lučke infrastrukture, kako bi se istom svi korisnici mogli nesmetano i sigurno koristiti – pojašnjavaju u Županijskoj lučkoj upravi Zadar.

D.G.