Građani Poreča od danas mogu dati svoj prijedlog uređenja Peškere

POREČ – Porečka gradska uprava pustila je danas u javnu raspravu Studiju prostora – koncepcije oblikovanja i uređenja područja Peškera u Poreču. Riječ je o prvom koraku u odlučivanju svih stanovnika Poreča o tome što se želi ostvariti na ovom reprezentativnom prostoru u središtu grada.

Ovdje se ne radi o prijedlogu urbanističkog plana ili arhitektonskom rješenju, već o Studiji namjene prostora iz koje će se, zajedno s prijedlozima s javnog savjetovanja, izraditi program za izradu urbanističkog plana uređenja u kojem će građani Poreča kroz javnu raspravu definirati što žele na tom području, priopćili su iz gradske uprave.

Studija je protekli tjedan predstavljena gradskim vijećnicima, ustanovama, većim vlasnicima i stručnim odborima i službama, vezanim za područje Peškere.

– Vjerujemo da je Peškera idealna lokacija za više namjena, ali da bi se nakon toliko godina krenulo u realizaciju moramo odgovoriti na pitanje: Što mi, Porečanke i Porečani, želimo na tom području? Prije nego li odlučimo, ništa se na tom području ne smije i ne može uređivati, rušiti ili graditi. Svakako Peškeru trebamo osmisliti i sačuvati za generacije koje dolaze iza nas, ali da kroz savjetovanje s javnošću iskristaliziramo plan s ciljem – da Peškera bude dio grada koji živi cijelu godinu, i dio grada koji će biti zaštićen. Zato pozivam sugrađane da se uključe u ovo javno savjetovanje i daju svoje mišljenje o ovom vrlo važnom pitanju. Ne želimo žuriti, želimo ovaj posao odraditi na način da uključimo što veći broj građana i uredimo prostor Peškere za generacije koje dolaze iza nas – poručio je porečki gradonačelnik Loris Peršurić.

Tek nakon ovog javnog savjetovanja pokrenut će se standardna procedura izrade urbanističkog plana uređenja za područje Peškere, koja uključuje i provođenje javne rasprave o Prijedlogu Plana sa zainteresiranom javnošću, kojeg u konačnici donosi Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo.

Javno savjetovanje traje do 3. prosinca 2021. godine, a Studiju je moguće pogledati i proučiti na web stranici Grada Poreča.