Lučka uprava Zadar: “Gradi se ribarska luka, rekonstruira riva, kruzera malo, a lokalni promet raste”

Foto: Morski HR

ZADAR – Uz pregled aktivnosti u projektima koje provode, iz Lučke uprave Zadar objavili su statističke pokazatelje prometa.

Završetkom glavnog dijela turističke sezone, u listopadu se pristupa analizi podataka o prometu putnika i vozila za prethodni dio godine.

Radovi na Projektu Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok

Kako je javnost već informirana, krajem srpnja ove godine započeli su radovi na Obali kralja Petra Krešimira IV., koji se odvijaju sukladno utvrđenom terminskom planu. Prva dionica ove faze zahvata obuhvaća obalu ukupne dužine od 288,00 metara od južnog dijela Obale kralja Petra Krešimira IV. (kod zgrade Sveučilišta) do zgrade bivšeg hotela „Zagreb“. Na ovoj dionici izvršena je demontaža postojećeg kamenog opločenja površine veće od 1.000 m2, strojno razbijanje postojećeg obalnog zida te iskop nasipa u dužini od 174,00 metra. Uslijedilo je postavljenje podloge za novi temeljni zid, te je 116 elemenata temeljnog zida već ugrađeno, dok je nadmorski zid izveden u dužini od 30 metara.

Paralelno sa radovima na Obali kralja Petra Krešimira IV., u listopadu su započeli radovi parternog uređenja Liburnske obale i to u dijelu od gradskog mosta prema vrhu poluotoka, u dužini od 130 metara. Izvršeno je uklanjanje postojećeg površinskog betonskog sloja Liburnske obale, te se započelo s postavom novog kamenog opločenja na rubnom dijelu obale i ugradnjom opreme za rješavanje oborinske odvodnje. Kako je Liburnska obala okosnica funkcioniranja pomorskog prometa, završetkom glavnog dijela turističke sezone 2021. godine, označen je početak radova, a planirano dovršenje je do ljeta 2022. godine, kako bi novu turističku sezonu, Liburnska obala dočekala u cijelosti obnovljena.

Foto: LU Zadar

Radovi na Projektu Rekonstrukcija Ribarske luke Gaženica

U listopadu je na gradilište ribarske luke pristigla čelična konstrukcija za potrebe izgradnje skladišnog prostora namijenjenog korištenju od strane ribarskih zadruga i obrta. Po prispjeću konstrukcije, odmah se pristupilo montaži, te se mogu vidjeti impozantne konture ovog objekta. Izgradnja skladišnog prostora, finalni je dio projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke Gaženica, a koji se sastoji još od izgradnje obale za potrebe servisiranja brodova i izgradnje manipulativnih i prometnih površina, a koji su realizirani gotovo u cijelosti.

Foto: Morski HR

Lokalni promet putnika i vozila

Završetkom glavnog dijela turističke sezone, u listopadu se pristupa analizi podataka o prometu putnika i vozila za prethodni dio godine.

U prvih 9 mjeseci ove godine, promet putnika na lokalnim linijama iznosio je 1.809.933 putnika, dok je za isto razdoblje 2020. godine bio 1.398.432, što je rast od gotovo 30%. U odnosu na 2019. godinu, kada je prevezeno 1.992.525 putnika, dosadašnja realizacija 2021. godine iznosi 90% promatranog razdoblja 2019. godine.

U segmentu prometa vozila, pokazatelji su još bolji. Naime, u promatranom periodu 2021. godine, prevezeno je 434.443 vozila u lokalnim linijskom prometu, a u 2020. godini 337.587 vozila odnosno rast prometa vozila iznosio je 29%. Rast prometa vozila ostvaren je i u odnosu na 2019. godinu, kada je prevezeno 405.127 vozila, što znači da je u prvih 9 mjeseci 2021. godine prevezeno 7% vozila više nego rekordne 2019. godine, čak štoviše kolovoz 2021. godine je rekordan mjesec po pokazateljima  prometa vozila u povijesti LU Zadar, jer je prvi put premašena granica od 90.000 prevezenih vozila u jednom mjesecu – prevezeno je ukupno 92.946 vozila.

Foto: Morski HR

Međunarodni promet putnika

U pogledu podataka za međunarodni promet putnika i vozila, nažalost, ova kategorija nema tako pozitivne brojke. Plovidbe na međunarodnoj liniji Zadar Ancona u 2021. godini su otkazane, dok se kruzerski promet u našim lukama počeo realizirati tek u srpnju s vrlo skromnim brojkama, te je tako u srpnju ove godine broj putnika bio 489. Ukupno je u 9 mjeseci ove godine, promet putnika u međunarodnom prometu bio 4.649, a u 2020. bio je 2.386, dok je 2019. u istom razdoblju bio 183.709 putnika. Postotno gledano, u 2021. realizirano je 2,5% dolazaka 2019. godine, a u 2020. 1,3% dolazaka 2019. godine.

Foto: Morski HR

– Vrijedi istaknuti određene pomake, što daje pozitivnija očekivanja u pogledu sljedeće turističke sezone, međutim u konačnici sve će ovisiti o situaciji s COVID 19 pandemijom – poručuju iz Lučke uprave Zadar.

I.B.