Lučka kapetanija Dubrovnik na Lopudu sudjelovala u vježbi “Požar otvorenog prostora”

Foto: MMPI / Ilustracija

DUBROVNIK – Na otoku Lopudu u srijedu je održana vježba operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite “Požar otvorenog prostora”, a u kojem je sudjelovala i Lučka kapetanija Dubrovnik. Tema vježbe bila je angažiranje i koordinacija operativnih snaga civilne zaštite u slučaju požara na području Grada Dubrovnika – Elafita, odnosno, gašenje požara, potraga za nestalim osobama, evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

Lučka kapetanija Dubrovnik u vježbu je bila uključena brodom “Danče”, a kojim su, prema scenariju same vježbe, s Rta Poluge i Šiškovo prebacivali operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i Crvenog križa. Naime, vježbom je iscenirano kako je došlo do potresa magnitude 4,9 po Richteru, a slijedom čega i do urušavanja nekolicine starijih objekata i pada električnog stupa koji je prouzrokovao požar otvorenog prostora na predjelu rta Poluge.

Foto: MMPI

Snage HGSS iskrcavale su se uz pomoć pomoćne brodice broda “Danče” na stjenovitu obalu otoka Lopuda u koordinaciji sa vatrogasnim snagama na terenu, koji su išli u potragu za nestalim osobama u ruševinama.

Osoblje Crvenog Križa sa opremom je, šatorima i trijažnom opremom, prebačeno u luku Lopud gdje je uspostavljen centar za prihvat unesrećenih osoba. Također je izvedeno prebacivanje unesrećene osobe sa požarišta u luku Lopud.

Cilj ove vježbe, koju je organizirao Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika, bilo je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika te, među ostalim, provjera učinkovitosti postupaka i koordinacije sudionika u uvjetima velikih nesreća, provjera sustava prenošenja informacija i obavijesti o događaju na lokalnoj i regionalnoj razini i drugo.

Foto: MMPI

U vježbu je bilo uključeno ukupno više od 45 osoba, a osim pripadnika Stožera civilne zaštite i Lučke kapetanije, uključeni su bili i pripadnici vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopud, tim hitne medicinske pomoći, pripadnici Crvenog križa i HGSS-a te jedan potražni pas.

Zaključak sudionika je da je ovakve i slične vježbe učinkovito organizirati i u buduće te kako za komunikaciju između svih navedenih službi, koje su bile uključene u akciju, postoji još mjesta za napredak.

I.B.