Vlasnik pogona za preradu ribe u Stankovcima kažnjen zbog zagađenja pitke vode otpadnim masnoćama

Foto: Facebook

STANKOVCI/ZADAR – Zbog ispuštanja otpadnih voda iz pogona za preradu ribe u Poslovnoj zoni Novi Stankovci, Ostreaa d.o.o. i njezin 51-godišnji vlasnik Neven Badurina prekršajno su kažnjeni novčanom kaznom od – 3600 kuna! Presudom sutkinje Općinskog suda u Zadru Lorinde Tolić, ‘Ostrea’ kao pravna, te Badurina kao odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz Zakona o vodama jer su 24. siječnja 2018. putem upojnog bunara oborinskog sustava poslovne zone odlagali opasne i druge onečišćujuće tvari u okoliš, piše Zadarski.hr

‘Ostrei’ je dosuđena novčana kazna od 2.100,00 kuna, koja će se smatrati u cijelosti plaćena ako se njezine dvije trećine, odnosno 1.400,00 kuna, plate u roku od 30 dana od primitka presude. Badurina je kažnjen s 1.500,00 kuna, no ako plati 1.000,00 kuna u roku od 30 dana od primitka presude kazna će se smatrati u cijelosti podmirenom.
Zbog otpadnih voda koje su se slijevale u njihova polja iz tvornice ribljih konzervi, mještani Putičanja su 2017.godine organizirali prosvjed. Tada su javno progovorili kako strahuju za svoje usjeve, vodu koju piju, zdravlje svoje djece jer je ‘Ostrea’ svoj otpad riblje glave. Ulja I masti ispuštala u njihova polja.

– Uvečer u selu, nas stotinjak žitelja ne možemo ni prozore otvoriti od smrada, to je neizdrživo. Možete misliti kakvi miomirisi dolaze od prerade ribe. nije samo u smradu problem, nego bi u otpadnim vodama moglo biti i neželjenih tvari. Jedna od njih je i natrij hidroksid, odnosno “kauštika” kojom se, u tvornici ispiru masnoće od ribe, rekli su ntada mještani.

Inspektorica Tea Markoč koja je na tom području vršila nadzor na sudu je posvjedočila kako Ostrea generira veliku količinu organski opterećenih otpadnih voda od prerade ribe, te da poslovna zona Stankovci nema izrađen javni odvodni sustav.

– Regulirana je samo odvodnja oborinskih voda, stoga je ‘Ostrea’ obavezna autonomnim internim odvodnim sustavom zbrinuti svoje otpadne vode koje će se u konačnici odvesti u javni sustav odvodnje – navela je na sudu, te dodala kako je u više navrata na zapisniku konstatirala kako je odvodni sustav bio zapunjen masnoćom od prerade ribe koja je izlazila i bila vidljiva po tvorničkom krugu kao i na prostoru oko tvornice, pa čak i izvan prostora poslovne zone, odnosno na upojnom bunaru kojem završava oborinski sustav zone. Rješenjem je zabranila ispuštanje otpadnih voda u okoliš 1. lipnja 2017. godine, a nakon toga su bili kontrolni nadzori sedam puta ali stanje u potpunosti nije bilo sanirano sve do 29. svibnja 2018. godine kad je postupljeno po rješenju. Izjavila je kako je bilo pritužbi stanovnika iz obližnjeg mjesta zbog toga što su te otpadne vode sa masnoćom dolazile prema njihovim poljoprivredne površine, te da se u okolici osjećao intenzivan neugodni miris.

Na sudu je utvrđeno da su ovakvim postupanjem okrivljena pravna i u njoj odgovorna osoba povrijedile materijalnu odredbu članka 43. Zakona o vodama prema kojoj je opasne tvari i druge onečišćujuće tvari zabranjeno ispuštati ili unositi u vode, te odlagati na mjestima s kojih postoji mogućnost onečišćenja voda i vodnoga okoliša, osim pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga ili posebnih zakona,piše Zadarski.hr.

– Za očekivati je da će izrečenim novčanim kaznama biti postignuta preventivna svrha kažnjavanja- navedeno je u obrazloženju presude.

Predviđene kazne pravnim osobama za ovakve prekršaje su od 30.000,00 do 300.000,00 kuna, a za odgovorne osobae u pravnoj osobi od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.  Okrivljenici su obavezni naknaditi troškove prekršajnog postupka u iznosu od dvjesto kuna.

B.S.