U Kaštelima održana vježba potrage i spašavanja zrakoplova “ASAR 2021-3”

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite / MUP

SPLIT – U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite u neposrednoj blizini Zračne luke Split u subotu, 13. studenoga održana je vježba potrage i spašavanja zrakoplova „ASAR 2021-3“

Vježba je organizirana temeljem Godišnjeg plana vježbi u sustavu civilne zaštite za 2021. godinu, a u cilju uvježbavanja i provjere komunikacijskih sustava sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova, kao i koordiniranog kriznog komuniciranja svih sudionika vježbe.

Tema vježbe bila je provjera procedura za operativno djelovanje sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće na kopnu u priobalnom dijelu teritorija Republike Hrvatske (Splitsko – dalmatinska županija) i nastavak je na komunikacijsku vježbu „ASAR 2021 – 1“ i na stožernu vježbu „ASAR 2021 – 2“.

Ravnatelj dr.sc. Damir Trut rekao je kako su se kroz vježbu uvježbavala sve snage koje bi i inače u takvim slučajevima trebale djelovati. Sustav civilne zaštite se priprema za sve vrste nesreća i katastrofa, a sve operativne snage trebaju biti pripremljene kako bi mogle djelovati i pružati pomoć kada je potrebno. Sve snage bile su koordinirane iz Područnog ureda civilne zaštite Split, a koordinator na lokaciji bio je pročelnik Područnog ureda civilne zaštite.

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite / MUP

Prema scenariju vježbe voditelj smjene Oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb obavještava Operativni centar civilne zaštite da je posada prijavila izvanrednu situaciju u letu te zatražila prisilno slijetanje zrakoplova. Zrakoplov avio kompanije ATM marke Bombardier Dash 8 Q400 sa 34 putnika i 4 člana posade u 10:55 sati poletio je sa Zračne luke Split u smjeru Zračne luke Zagreb. U zadnjoj zaprimljenoj radio poruci u 10,57 sati, pilot nakon polijetanja prijavljuje udar ptice u lijevi motor te traži slijetanje na Zračnu luku Split. Nakon toga kontrola leta gubi radio vezu sa zrakoplovom te se gubi i vizualni kontakt s istim. Temeljem važećih procedura i propisanih postupanja Hrvatska kontrola zračne plovidbe sve dostupne i relevantne podatke prosljeđuje Operativnom centru civilne zaštite, koji pokreće aktivnosti za aktiviranje nadležnih tijela za potragu i spašavanje zrakoplova.

Na vježbi su sudjelovali predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Oružanih snaga RH, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog Crvenog križa, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Međunarodne zračne luke Zagreb i Zračne luke Split.

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite / MUP

Ciljevi vježbe bili su provjera usklađenosti operativnog djelovanja svih sastavnica sustava potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama tijekom svih faza provedbe akcije, provjera djelovanja Spasilačko koordinacijskog centra na kopnu u funkciji uzbunjivanja sustava, u pripremi i provedbi potražno-spasilačkih aktivnosti, u informiranju javnosti te zaključenju operacije potrage i spašavanja, provjera procedura za pokretanje spasilačke akcije i uspostave funkcije koordinacije operativnih snaga na lokaciji prisilnog slijetanja zrakoplova (zrakoplovne nesreće), provjera djelovanja nadležnog Područnog centra za potragu i spašavanje na kopnu u funkciji koordinacije provedbe aktivnosti sudionika operativne akcije, provjera funkcionalnosti upravljanja akcijama potrage i spašavanja na lokaciji prisilnog slijetanja zrakoplova, nadogradnja i jačanje sustava osposobljavanja i uvježbavanja sudionika potrage i spašavanja te implementacija naučenih lekcija u važeće propise koji definiraju problematiku zrakoplovne potrage i spašavanja.

U izložbenom prostoru nakon vježbe prisutni su mogli razgledati opremu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. Radi se o opremi za stabilizaciju zrakoplova u vrijednosti 7,5 milijuna kn. Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite nedavno su prošli obuku stabilizacije zrakoplova i premještanja u svrhu oslobađanja poletno-sletne staze sukladno zrakoplovnim propisima i specifičnoj opremi, za što su dobili međunarodni certifikat te će moći djelovati i izvan granica Republike Hrvatske.

D.G.