U Bruxellesu održano Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva

Foto: Morski HR

BRUXELLES – U ponedjeljak je u Bruxellesu održano Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva na kojem je sudjelovala ministrica Marija Vučković, koja je pritom istaknula potrebu zadržavanja individualnog pristupa državama i poštivanja nacionalnih specifičnosti u kontekstu nove Strategije EU za šume. Ponovila je Europskoj komisiji zahtjev za produljenje privremenog okvira za državne potpore do kraja 2022. godine, uz proporcionalno povećanje gornjeg plafona iznosa pomoći u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ribarstvu i akvakulturi.

Europsku komisiju predstavljali su povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides koja je ministre izvijestila o drugoj konferenciji „Od polja do stola“ dok je u ostalim točkama Komisiju zastupao povjerenik za ribarstvo Virginijus Sinkevičius.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Zaključke vezane uz novu Strategiju EU-a za šume do 2030. godine, a tom prilikom je ministrica Slovenskom predsjedništvu dala punu podršku i pozdravila dosadašnje napore da se uvaže hrvatski stavovi izneseni na prethodnim sastancima, prije svega nužnost individualnog pristupa gospodarenju šumama u državama članicama.

Vijeće je ponovno analiziralo i stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Iako je Komisija stanje u većini sektora okarakterizirala kao stabilno, uz određene probleme u sektoru stočarstva, ministri su u svojim izlaganjima upozorili na velike probleme uzrokovane povećanjem cijene energenata i repromaterijala koji za rezultat imaju visoke troškove proizvodnje. Posebna pozornost posvećena je problemima u sektoru svinjogojstva. Zbog gorućih problema u tom sektoru Hrvatska se pridružila inicijativi Litve koja je uz potporu 12 država članica tražila aktivaciju izvanrednih mjera pomoći. Ministrica Vučković je osim toga,  ponovila i zahtjev za produljenje Privremenog okvira za državne potpore do kraja 2022. godine uz proporcionalno povećanje gornjeg plafona iznosa pomoći u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ribarstvu i akvakulturi.

Komisija je u petak, 12. studenog objavila Komunikaciju o Kriznom planu za osiguranje opskrbe hranom i sigurnost hrane koju je predstavila na današnjem sastanku. „Ovu Komunikaciju smatramo važnim korakom u zajedničkom nastojanju da u budućnosti budemo brži i konkretniji u odgovorima na krizu poput ove izazvane COVID pandemijom“, izjavila je ministica Vučković.

Na marginama sastanka potpisana je svečana deklaracija 11 zemalja istočne i jugoistočne Europe povodom 5. godišnjice potpisivanja prve BIOEAST deklaracije. Ovu platformu Hrvatska smatra vrlo važnom i korisnom u smislu jačanja kapaciteta novih država članica za iskorištavanje potencijala kojega ima biogospodarstvo, što je prepoznalo i Ministarstvo poljoprivrede koje je pokrenulo proces izrade nacionalne strategije.