DELTA NERETVE Najbolje mjesto za promatranje ptica ugroženih ljudskim djelovanjem

Foto: Boris Kačan

PLOČE – Delta Neretve je, uz Kopački rit, najbolje mjesto za promatranje mnogih vrsta ptica. Ova dva područja stalno nastanjuje više od 100 vrsta ptica, a koriste ih i ptice selice kao mjesto za odmor prije dalekog puta. Pa ipak delta Neretve pod stalnom je ugrozom ljudskog djelovanja, prvenstveno zbog poljoprivrednog i urbanog razvoja koji ulazi sve dublje u divlju prirodu delte, zagađujući vodu i tlo.

Deltu Neretve smatra se žarištem za promatranje ptica u Hrvatskoj kroz sva godišnja doba, kako za iskusne promatrače tako i za početnike. Riječ je o močvarnom području koje obuhvaća površinu od 20 tisuća hektara, od čega je 12 tisuća hektara u Hrvatskoj.

Foto: Udruga BIOM

Močvare spadaju među krhke i najugroženije ekosustave. Na Sredozemlju se obalna vlažna staništa pojavljuju kao privremene močvare, lagune i riječne delte. Primjeri ovih formacija su rijeke Po u Italiji, Rhône u Francuskoj, Nil u Egiptu te Neretva u Hrvatskoj, koja predstavlja najveće riječno ušće u Hrvatskoj i jedno od najvećih i najvrednijih močvarnih staništa među rijetkim preostalim u Europi.

Foto: Udruga BIOM

Delta Neretve je od 1992. godine uvrštena na Popis Ramsarskih močvara od međunarodnog značaja, a od 2014. godine dio je europske ekološke mreže NATURA 2000. Riječ je o najvećoj krškoj rijeci u Dinarskim Alpama, značajnoj po svojim raznolikim ekosustavima i staništima, poput ogromnih tršćaka, laguna, pašnjaka, pješčanih sprudova, obalnih šuma i uskih riječnih dolina.

Iz udruge BIOM naglašavaju kako je delta Neretve pravi raj za ptice brojeći ukupno 310 zabilježenih vrsta, od kojih se 115 na ovom području i gnijezdi. Kao jedino veće močvarno područje na istočnoj obali Jadrana, ova delta predstavlja vitalnu usputnu stanicu za ptice selice koje putuju jadranskim preletnim putem između mjesta gniježđenja i zimovanja.

Foto: Udruga BIOM

Iako je prepoznata kao mjesto od posebne važnosti za mnoge vrste i ima formalno određen zaštićeni status, delta Neretve je pod kontinuiranim antropogenim pritiskom koji ugrožava njen divlji svijet, upozoravaju iz udruge BIOM. Osim što je područje ugroženo pesticidima i urbanim razvojem, česta pojava je i krivolov zbog čega su neke od ptičjih vrsta dovedene pred izumiranje.

Zbog toga istraživači i lokalne vlasti surađuju na redovitom praćenju populacija ptica i aktivnosti koje ugrožavaju njihovu egzistenciju te podižu svijest javnosti o Neretvi u cijeloj njezinoj okolici. Hoće li to biti dovoljno da ovaj jedinstveni ekosustav izdrži ljudsku sebičnost?

J.K.