Planiraju kanalizaciju i otpadne vode s teretnih brodova pretvarati u bioplin

Foto: HaminaKotka.com

Morska luka HaminaKotka u Finskom zaljevu pokreće inovativni ekološki projekt koji će kanalizacijske i otpadne vode s komercijalnih brodova koji plove Baltikom pretvarati u bioplin. U luci se nadaju da će njihovu ideju primijeniti i druge luke na Baltičkom moru, koje je uz Sredozemno more, jedno od najzagađenijih na svijetu. 

Svaki put kad brod u luci ispusti otpadne vode, drastično opada količina nutrijenata u morskoj vodi što utječe na morske organizme. Od 2 tisuće brodova koji u svakom trenutku plove Baltikom, njih 95% su teretni brodovi na kojima radi oko 25 tisuća ljudi koji proizvedu na tone otpadnih i kanalizacijskih voda koje se izbacuju u Baltik.

Foto: Facebook/HaminaKotka

Unatoč relativno strogim propisima vezanim uz balastne vode, niti jedna baltička zemlja još nije regulirala ispuštanje otpadnih voda u Baltik. Putnički brodovi, pak, koji plove između Finske, Švedske i Estonije slobodno ispuštaju svoje otpadne vode u lukama gdje pristaju. Ipak od ove godine IMO je propisao zabranu ispuštanja neobrađenih otpadnih voda iz putničkih brodova u Baltičko more.

Problem je što se u otpadnim vodama, osim ostataka hrane, nalaze i ostaci deterdženata, masti, raznih kemikalija pa čak i mikroplastika. Nevladine udruge upozoravaju kako ispuštanje ovakvih tvari u more dovodi do dva ključna problema  – eutrofikacije i iscrpljivanje kisika.

Morska luka HaminaKotka prva je koja će poduzeti konkretnu mjeru za spas Baltičkog mora. U projekt je uključena i lokalna tvrtka za upravljanje vodama koja će u lukama pročišćavati kanalizacijsku vodu od teretnih brodova te je uzorkovati za daljni razvoj projekta. Mulj koji ostane nakon pročišćavanja otpadnih voda rafinirat će se u bioplinskom postrojenju u obnovljivu energiju odnosno bioplin koji će se služiti kao gorivo za kamione.

Luka HaminaKotka najveća je luka u Finskoj u koju godišnje uplovi oko 2500 teretnih brodova pa je ovaj projekt više nego održiv. U njemu su već pristali sudjelovati velike logističke kompanije poput Stolt Tankers i Maerska.