Vlada objavila Odluku o raspodjeli sredstava subvencije vježbeničkog staža pomoraca u 2021. godini

Foto: Pixabay

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 11. studenoga 2021. godine donijela Odluku o prihvaćanju Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Poziv brodarima za dostavu prijava objavljen je 12. studenog, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 13. prosinca, objavilo Odluku o raspodjeli proračunskih sredstava subvencije za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca u 2021. godini.

Uredne zahtjeve na Poziv podnijeli su sljedeći brodari:

  • Jadrolinija, Rijeka;
  • Tankerska plovidba d.d., Zadar;
  • Alpha Adriatic d.d., Pula;
  • Makar Navis d.o.o., Zagreb;
  • Jadroplov d.d., Split;
  • Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik;
  • Brodosplit-Plovidba d.o.o., Split;
  • Golar Viking Management d.o.o., Split
  • Columbia Shipmanagement Limited, Cyprus.

Subvencionirat će se vježbenički staž ukupno 271 vježbenika – hrvatskih rezidenata koji su u razdoblju od 01. siječnja 2021. do 12. studenog 2021. godine ostvarili vježbenički staž u ukupnom trajanju od 35.029 dana, prenosi Pomorac.hr.

Za vježbenički staž, sufinanciranje će iznositi minimalno 130,00 kuna po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno u iznosu od minimalno 65,00 kuna po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi.

Kako piše u tekstu Odluke, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.150.000,00 kuna.

Sredstva su umanjena za isplaćena sredstva subvencije u svibnju 2021. godine u ukupnom iznosu od 1.140.144,98 kuna na ime subvencije za ukrcaj vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi u razdoblju od 15. listopada do 31. prosinca 2020. godine.

Navedeni iznos isplaćen je po Programu sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2017. do 2020. godine, što u preostalom dijelu neiskorištenih sredstava subvencije iznosi 8.009.855,02 kuna koji će se iznos iskoristiti za provedbu novog Programa.

Cijeli tekst Odluke možete pronaći OVDJE.

D.G.