U probni rad pušten prvi Centar za gospodarenje otpadom u Dalmaciji

Foto: Bikarac.hr

ŠIBENIK – Šibensko-kninska županija dobila je najmodernije postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada u Hrvatskoj, u koji je uloženo 245 milijuna kuna. Realizacijom  Centra Bikarac stanovnici Šibenika, Knina, Drniša, Vodica, Skradina te općina Šibensko–kninske županije dobili su dugoročno kvalitetno rješenje za održiv sustav gospodarenja otpadom u skladu s najvišim standardima Europske unije.

Uspostava sustava cjelovitog i održivog gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije uključivalo je izgradnju MBO postrojenja i pratećih objekata, izgradnju dviju pretovarnih stanica i nabavu specijalne opreme.

Foto: FZOEU

Izgradnja postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenja) druga je faza izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Bikarac. U sklopu prve faze projekta sanirano je i zatvoreno postojeće odlagalište te izgrađeno novo sanitarno odlagalište. U sklopu druge faze, uz izgradnju i opremanje MBO postrojenja, izgrađene su dvije pretovarne stanice, nabavljena specijalna oprema i vozila, izgrađena odlagališna ploha sa sustavom odvodnje procjednih i oborinskih voda, interne prometnice cesta, upravna zgrade s parkiralištem te trafostanice.

Na Bikarac se trenutačno dovozi oko 70.000 tona otpada, od čega je više od 40.000 tona komunalni otpad. Kada CGO Bikarac započne s radom, ulazni kapacitet MBO postrojenja moći će obraditi i do 50 000 tona/godišnje. Kao nusprodukt gospodarenja komunalnim otpadom na CGO Bikarac dobit će se: izdvojeni iskoristivi otpada (papir, plastika, metal, staklo), stabilizirani biorazgradivi otpad upućen na odlaganje, gorivo iz otpada (kruto oporabljeno gorivo (SRF) za korištenje u energanama ili cementarama) i kompost od biootpada.

– Šibensko-kninska županija u 2021. godini dobila je moderan Centar za gospodarenje otpadom koji će svim stanovnicima županije osigurati kvalitetan sustav gospodarenja otpadom. Centar će riješiti gospodarski, ekonomski i ekološki problem gospodarenja otpadom u županiji i svim stanovnicima osigurati bolju kvalitetu života – izjavio je direktor Bikarca Robert Podrug.

Novim Centrom ostao je oduševljen i resorni ministar Tomislav Ćorić.

– Šibensko-kninska županija u budućnosti će gospodariti otpadom na znatno bolji i optimalniji način u odnosu na najveći dio Republike Hrvatske i time Šibenik i Šibensko- kninska županija mogu biti primjer drugima. Ovaj biser Dalmacije obiluje zaštićenim područjima i turistička djelatnost mu je neizmjerno bitna te na ovaj način optimiziraju jedan vrlo bitan segment svog funkcioniranja – poručio je Ćorić.

Ugovor za projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac, što uključuje izgradnju pretovarnih stanica i nabavku specijalne opreme, sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grad Šibenik, a ukupna vrijednost je 245 milijuna kuna.

 

K.B.