Što je trulo u proračunu Općine Preko? SDP-ovci traže reviziju dokumenta kojeg nazivaju najgorim proračunom u RH

Foto: Općina Preko

PREKO – Održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Preko na kojoj je donesen proračun za iduću godinu. No isti je, prema tvrdnjama SDP-a Zadarske županije, pun manjkavosti, nedorečenosti i netočnih podataka, zbog čega SDP-ovci namjeravaju cijeli dokument prijaviti državnoj reviziji.

Riječ je o jednom od najgorih proračuna izglasanih ove godine u Republici Hrvatskoj, tvrde SDP-ovci Zadarske županije koji su u priopćenju nabrojali sve nedorečenosti ovog dokumenta, ali su poslali i dio tablice s istaknutim proračunskim manjkavostima.

Kažu da prijedlog proračuna za 2022. godinu anticipira podatke iz rebalansa proračuna, koji još nije niti usvojen, a po onome što su vijećnici iščitali proračun je nerealan i prenapuhan te da će ga rebalans, kao i svake godine, umanjiti za najmanje 10 milijuna kuna.

Nadalje tvrde da se proračunske stavke zasnivaju na netočnim podacima jer se npr. 3.070.000.00 kuna za
održavanje komunalne infrastrukture financira iz 2.300.000. kuna komunalnih naknada, o čemu bi se trebalo raspravljati tek u naknadnom dijelu sjednice.

Napominju i kako je za projektnu dokumentaciju kapitalnog projekta uređenja plaža u proračunu za 2022. predviđeno 1.200.000 kuna, a dosad je za istu namjenu u ovoj godini već potrošeno više od pola milijuna kuna, bez da se znaju detalji o navedenom trošku. Nije im jasno niti kako je moguće da se za iduću godinu predviđaju manja ili ista sredstva za javne potrebe u sportu, socijalu i kulturu stagniraju, a
proračun raste.

Rebalans proračuna posebna priča

Rebalans proračuna Općine Preko također je, tvrde SDP-ovci, pun nesuvislih podataka i grešaka. Uočili su da u finalnoj tablici proračuna nije točan zbroj ni u jednoj koloni pa tako niti iznos rebalansa – tablica navodi iznos od 7.694.948.96 kuna, dok zbroj po stavkama daje 24.611.109.00 kuna.

Mijenjani su, kažu, i podaci o planiranim iznosima po projektima za 2021. godinu pa se tako navodi da je za potporu u poljoprivredi bilo predviđeno 20.000.00 kuna, dok je u izvornom prijedlogu proračuna taj iznos bio 70.000.00 kuna. Slično je i s energetskom obnovom objekata za što je predviđeno 70.000.00 kuna, dok je u izvornom prijedlogu ta cifra iznosila 300.000.00 kuna.

Prihodi poslovanja rebalansom se smanjuju za gotovo 10 milijuna kuna, dok se rashodi poslovanja povećavaju za više od 4 milijuna kuna, najviše za materijalne i nespecificirane rashode. Istodobno ukidaju se stavke za uređenje dječjih igrališta i za sanaciju opasnih mjesta.

Foto: Tablica s istaknutim proračunskim manjkavostima/SDP zadarske županije

Navodi se i kako su podaci iz pratećih dokumenata koji daju ulazne podatke za proračunske stavke potpuno konfuzni i netočno zbrojeni, jer greška kod administrativnih pristojbi iznosi 70.000.00 kuna, dok je kod javnih potreba u kulturi taj iznos 500.00 kuna.

Kažu i da je u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o Planu razvojnih programa pogrešno navedeno da Plan
razvojnih programa za 2021.g iznosi 7.694.948.96 kuna, što je posljedica pogrešno zbrojenih tablica rebalansa. Nevjerojatno im je da nitko od onih koji su na proračunu radili to nije primijetio.

Na koncu zaključuju kako je ovakav rebalans proračuna sramotan i teško podcjenjuje općinske vijećnike zbog čega će cijeli dokument prijaviti državnoj reviziji kako bi se utvrdile sve nepravilnosti.

Je li ovo još jedan politički obračun dviju najvećih stranaka, puko neznanje lokalne administracije ili podmuklo muljanje s javnim novcem, čega smo se već nagledali nebrojeno puta, trebala bi utvrditi državna revizija.

K.B.