Kalifornijsko sveučilište na zgradu splitskog FESB-a instaliralo sustav za detekciju zračenja uslijed udara munja

Foto: Pixabay

SPLIT – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu potpisao je Sporazum o suradnji (Memorandum of Understanding – MoU) s kalifornijskim sveučilištem University of California, Santa Cruz (UCSC), te je instaliran sustav za mjerenje gama zraka uslijed udara munja. 

Ugovor je u ime UCSC potpisao John S. Rakitan, a u ime FESB-a dekan Srdjan Podrug i Dragan Poljak, šef Katedre za elektromagnetsku kompatibilnost i numeričke metode u elektronici.

Foto: FESB

U okviru znanstvene suradnje na krovu Fakulteta instaliran je sustav za detekciju zračenja visokih energija uslijed grmljavinskih oluja te identificiranje obližnjih munja koje stvaraju zemaljske gama zrake. Uređaj se sastoji od scintilatora (detektora čestica visokih energija) s pripadnom elektroničkom opremom, visokonaponskih i niskonaponskih uređaja za napajanje, GPS antene i prijemnika te prijenosnog računala.

Sustav su zajedno instalirali predstavnik UCSC, članovi Katedre za elektromagnetsku kompatibilnost i numeričke metode u elektronici te pripadnici tehničke službe FESB-a.

Mjerni podaci dostupni su istraživačima sa Sveučilišta u Kaliforniji internetskom vezom za daljnju obradu. Dobivene rezultate zajednički će analizirati istraživači s UCSC i FESB-a. Inicijalno je u suradnju s istraživačima UCSC uključena Katedra za elektromagnetsku kompatibilnost i numeričke metode u elektronici, ali Ugovor ostavlja mogućnost uključivanja i drugih srodnih istraživačkih grupa s FESB-a zainteresiranih za suradnju.

D.G.