BULAMAN Stari običaj u gradu Pagu koji polako nestaje

Foto: Boris Kačan

PAG – Bulaman je stari običaj grada Paga povezan s obilježavanjem Nove godine. Naziv ovog običaja nije etimološki temeljito istražen, ali u Pagu se uglavnom vjeruje kako je riječ bulaman nastala kao dijalektalna izvedenica od dvije talijanske riječi, odnosno fraze buona mano, što u doslovnom prijevodu znači dobra ruka.

Djeca i mladi, uglavnom do navršene 16 godine, su od Nove godine do Sveta Tri Kralja posjećivali članove obitelji, nane, didi, tete, barbe, i čestitali im Novu godinu. Kao zahvalu za posjet i za čestitku, djeca su dobivala poklon. Upravo taj poklon se naziva bulaman, javlja Radio Pag.

Za poklon su nekada davno djeca dobivala slatkiše i voće, a od konca tridesetih godina 20. stoljeća, umjesto slatkiša i voća, za poklon se dobivao novac. Tako je ostalo do danas. Roditelji su, u načelu, prikupljeni bulaman ostavljali djeci, jer je njima bio i namijenjen.

Kako se za bulaman često dobivalo kovanice, upravo u vrijeme oko Nove godine, djeca i mladi su na pjaci, uz siciju na Zbornoj crkvi, igrala staru igru cip-cip za koje su se koristile kovanice. Roditelji su, u načelu, bulaman ostavljali djeci, jer je njima bio i namijenjen.

Bulaman je jedan od paških običaja koji polako nestaje i upravo zbog toga je lijepo što u Pagu još ima obitelji koje ga održavaju.

Josip Portada