Objavljena Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu do 2026. godine

Foto: Morski HR

U Narodnim novinama broj 14772021 od 31. prosinca 2021. objavljena je Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine.

Plovilima navedenim u odluci smije se obavljati ribolov sukladno Pravilniku o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (Narodne novine br. 106/19, 141/20 i 142/21).

U oglasnom dijelu je objavljeno 6 izmjena natječaja. Radi se o produženjima rokova za predaju zahtjeva za isplatu ZA NATJEČAJE IZ 2020. godine:

  • I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« – krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je produžen s 1. veljače 2022. godine na 1. rujna 2022. godine
  • I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« ) – krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je produžen s 1. ožujka 2022. godine na 1. rujna 2022. godine
  • I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« – krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je produžen s 1. veljače 2022. godine na 1. rujna 2022. godine
  • I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« – krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je produžen s 1. veljače 2022. godine na 1. rujna 2022. godine
  • »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« – ZA OBA NATJEČAJA (iz 2018-e i 2018-e godine) – krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je produžen s 1. veljače 2022. godine na 1. rujna 2022. godine

Dodatno, preporučujemo svim vlasnicima ribarskih plovila koji su dobili Rješenja o brisanju jahti i brodica iz Upisnika brodova Republike Hrvatske (jer  vlasnici nisu platili naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora za 2019. i 2020. godinu), da povlastice stave u pohranu, dok ne izvrše ponovni upis u Upisnik brodova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Temeljem Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017, 14/2019), članka 19., Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ukinut će se:

– ako se utvrdi da više nisu zadovoljeni uvjeti za izdavanje povlastice, a povlastica nije pohranjena u skladu s odredbama iz članka 18. ovoga Zakona.