Pozivaju se građani Splita da iznesu svoje ideje o uređenju Istočne obale

Foto: Lučka uprava Split

SPLIT – Splitska gradska vlast pokrenula je internet anketu u kojoj poziva građane da ponude svoje prijedloge, želje i stavove oko uređenja Istočne obale. U pitanju je projekt koji je upravo krenuo u fazu razvoja, a želja lokalne vlasti je da se taj proces vodi po načelima stručnosti, ali i široke uključivosti i transparentnosti.

Riječ je o anonimnoj anketi, a prikupljeni rezultati koristit će se isključivo u istraživačke svrhe za pripremu navedenog projekta. Anketa je opisnog karaktera, odnosno od građana se traži da ostave svoje mišljenje ili da ponude prijedloge o načinima realizacije ovog projekta.

Foto: Grad Split

Od građana se očekuje da iznesu svoja predviđanja o tome hoće li i koliko projekt Istočna obala utjecati na  opći razvoj društvene situacije u Splitu, a budući da je riječ o novim urbanističkim inicijativama u jednom atraktivnom prostoru, građani se mole da navedu o kojim društvenim posljedicama prilikom realizacije projekta bi trebalo voditi računa.

Gradsku vlast zanima i što građanima znači Istočna obala u kontekstu mediteranskog okružja, koja je najveća vrijednost tog dijela Splita, koliko je nužna zaštita okoliša na Istočnoj obali te kako efikasno aktivirati javnost da se uključi u pripremu projekta.

U anketnom upitniku uzeli su u obzir i mogućnost da bi realizacija projekta nekome mogla “stati na žulj” pa ih zanima što građani misle o tome koja bi mogla biti potencijalna šteta ili negativna strana ovakvih društvenih akcija.

Od Splićana se traži i da izjasne o tome je li nužna humanizacija Istočne obale kao važnoga prostora u Gradu i kako je ostvarivati.

Hoće li upaliti plan splitskih gradskih vlasti da se i građani aktivno uključe u oblikovanje novog izgleda grada pod Marjanom tek ćemo vidjeti. Internet anketu možete pogledati i ispuniti putem ovog LINKA.

 

K.B.