KAKAV POGLED Pašman dobio 5 novih vidikovaca na poučnoj stazi duljoj od 13 kilometara

Foto: Vidikovac Bokolj/Otok Pašman

Otok Pašman dobio je 5 novih vidikovaca i 13,25 kilometara dugu poučnu stazu koja se proteže od vrha Bokolj pa sve do uvale Soline. Projekt je u 100-postotnom iznosu financiran sredstvima Europske unije. 

Na više od 13 kilometara dugoj stazi izgrađeno je 5 novih odmorišta/vidikovaca i to na lokacijama – Lavanda, Bobića špilja, Smilje, Maslina te Bokolj. Uz uređenu stazu i nova odmorišta, u sklopu projekta postavljene su i nove klupe, stalci za bicikle, panoramski teleskopi, kante za otpad, informativne i orijentacijske ploče i slično.

Foto: Vidikovac Bobića špilja/Otok Pašman

Glavni cilj projekta je promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šume što u konačnici doprinosi poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva te u velikoj mjeri obogaćuje turističku ponudu otoka Pašmana.

Posjetitelji će se educirati i informirati o šumskim biljkama i životinjama, o važnosti očuvanja ekosustava, o zaštiti šuma i špilja otoka Pašmana te o sprječavanju nastanka požara.

Foto: Vidikovac Smilje/Otok Pašman

Općina Pašman je za projekt “Uspostave i uređenja poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” osigurala sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a za što im je odobreno bespovratnih 750 tisuća kuna.

J.K.