Počeli radovi na uređenju park šume na atraktivnom poluotoku pored rovinjske bolnice

Foto: Grad Rovinj

ROVINJ – Počeli su radovi na uređenju dijela parka na poluotoku Muccia smještenom sjeverno od grada Rovinja, a u sklopu koje se nalazi Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat”. 

Kompleks bolnice „Martin Horvat“ ima status preventivno zaštićenog kulturnog dobra, nepokretno kulturno pojedinačno dobro oznake P-5266.1. Poluotok Muccia spada u značajni krajobraz “Rovinjski otoci i priobalno područje” kojim se obuhvaćaju svi naseljeni i nenaseljeni otoci, kao i uže priobalno područje.

Obnova i revitalizacija navedene park šume uključuje uređenje postojećih staza i šetnica, obnovu ograde na stazi oko poluotoka Punta Muccia, postavljanje novih klupa i koševa za otpad kao i informativnih panoa o ovom zaštićenom krajobrazu.

Radovi se provode u sklopu provedbe tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Naručitelj je Javna ustanova Natura Histrica iz Pule, a vrijednost radova je nešto više od 1,1 milijun kuna plus PDV, s tim da su JU Natura Histrica i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) potpisali Ugovor o financiranju u visini od 702.562,50 kuna.

Radovi bi trebali biti gotovi do ljeta.