Završena treća faza obnove Lječilišnog centra Veli Lošinj vrijedna 25 milijuna kuna

Foto: PGŽ

VELI LOŠINJ – Rekonstrukcijom, dogradnjom i nadogradnjom objekata Park II i kuhinje završeni su radovi treće faza kapitalnog projekta „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj“, vrijedni 26 milijuna kuna.

Radovi su uključivali proširenje kapaciteta restorana, uređenje kuhinje, prostora uprave i računovodstva, skladišta, povezivanje objekata Park II i Villa Elisabeth toplom vezom, prilagođavanje objekata osobama s poteškoćama u kretanju, a uređeno je i dodatnih 11 smještajnih jedinica za korisnike ustanove.

Foto: Lječilište Veli Lošinj

Uređeno je i dječje igralište i dva vanjska vježbališta za odrasle kao dio projekta Bolnice na otvorenom, a rekonstruirani su i vanjski vodovodni, kanalizacijski, energetski, hidrantski i telekomunikacijski kanali.

Radove 3. faze financirala je Primorsko-goranska županija, od izrade idejnog rješenja 2017. godine, pa do 2021. godine, u ukupnom iznosu oko 25 milijuna kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije je kroz Program razvoja jadranskih otoka sufinanciralo troškove energetske obnove u vrijednosti od 500 tisuća kuna, a dio troškova podmirila je i Ustanova vlastitim sredstvima.

Foto: PGŽ

Projekt obnove Lječilišta uključuje 6 faza, a Primorsko-goranska županija dosad je u njega uložila 70 milijuna kuna. Uskoro kreće i 4. faza projekta u kojoj će se dodatno urediti prilazni putevi, parkiralište i park šuma, a u obnovu će i objekti Park III i Park IV.

PGŽ je pritom osigurala financiranje projektne dokumentaciju, a s obzirom na visoku pripremljenost projekata očekuje se da će značajan dio financiranja biti pokriven iz EU fondova. Županija planira napraviti i novi Dom zdravlja u suradnji s Gradom Mali Lošinj koji bi osigurao prostorne kapacitete.

Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj jedan je od najvećih županijskih investicijskih zahvata u objekte zdravstva s ciljem podizanja kvalitete i proširenje zdravstvenih i pratećih usluga same Ustanove, otoka Lošinja i regije Kvarnera kao destinacije zdravstvenog turizma, priopćeno je iz PGŽ-a.

 

K.B.