Hrvatska prva država članica EU povezana s unaprijeđenim europskim SafeSeaNet sustavom

Foto: Pixabay/Ilustracija

Hrvatska je postala prva država članica Europske unije koja je uspješno povezala nacionalni informacijski sustav “Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav – CIMIS” sa nadograđenim i unaprijeđenim informacijskim sustavom Europske unije za razmjenu podataka o pomorskom prometu SafeSeaNet, verzija 5. 

SafeSeaNet je službeni specijalizirani informacijski sustav Europske unije uspostavljen radi razmjene informacija o sigurnosti plovidbe, sigurnosne zaštite u lukama i na moru, zaštite morskog okoliša te podizanja učinkovitosti pomorskog prometa, i to u elektroničkom obliku između država članica Europske unije.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture razvilo je “Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav – CIMIS” za potrebe elektroničkog poslovanja u prihvatu i otpremi brodova u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi te za razmjenu podataka o brodovima, teretu, posadi i putnicima u službenom postupku prijave.

Sustav CIMIS okuplja više od 3 tisuće korisnika, predstavnika svih službi s operativnim nadležnostima na moru i dionika brodarskog i lučkog gospodarstva.

Iako hrvatski i europski sustav razmjenjuju podatke o pomorskom prometu zadnjih 9 godina, ovo povezivanje izvršeno je na najsuvremenoj tehnološkoj razini, s proširenim opsegom informacija za potrebe traganja i spašavanja na moru, evidentiranja informacija o brodskom otpadu te naprednom razmjenom informacija o izvanrednim događajima na moru, što predstavlja značajan doprinos unaprjeđenju hrvatske i europske pomorske sigurnosti, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

K.B.