NP Mljet dijeli besplatne sadnice vinove loze, autohtone sorte mrkuša

Foto: NP Mljet

MLJET – Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” objavljuje Javni poziv za dodjelu besplatnih sadnica vinove loze, mljetske autohtone sorte mrkuša s ciljem njene revitalizacije.

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) s prebivalištem na otoku Mljetu.

Uvjeti za prijavu su :

  • ispunjena prijavnica koja je dio ovog Javnog poziva
  • kopija osobne iskaznice kao dokaz prebivališta ili dokaz o registraciji sa sjedištem na Mljetu za pravne osobe
Foto: NP Mljet

Osobe kojima budu dodijeljene besplatne sadnice moraju izvršiti sadnju na navedenoj lokaciji u prijavnici u roku od mjesec dana. Kontrolu posađenih sadnica će provesti komisija mjesec dana nakon dodjele sadnica.

Prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na e-mail adresu: np-mljet@np-mljet.hr

Slanje prijave nije garancija za dobivanje traženog broja sadnica.