Zavod za javno zdravstvo DNŽ-a dobio novu opremu za ispitivanje kakvoće mora

Foto: DNŽ

DUBROVNIK – Dubrovačko-neretvanska županija je, u sklopu projekta WATERCARE, nabavila  specijaliziranu opremu za automatsko uzorkovanje mikrobioloških i okolišnih parametara, vrijednu 372.500 kuna. Oprema je donirana županijskom Zavodu za javno zdravstvo, koje će je koristiti za uzorkovanje mora. 

Oprema se sastoji od automatskog ispitivača, fiksne i prijenosne multiparametarske sonde s brojnim senzorima, vremenske stanice te modema za dojavu i dostavu podataka, a služi za automatsko uzorkovanje vode u određenim vremenskim intervalima s ciljem prepoznavanja potencijalnog onečišćenja.

Foto: DNŽ

Cilj projekta WATERCARE je poboljšanje kakvoće mora za kupanje smanjenjem mikrobiološkog onečišćenja korištenjem inovativnih alata u gospodarenju i obradi fekalnih otpadnih voda. Također, cilj je razviti sustav predviđanja i alarmiranja u slučaju onečišćenja mora za kupanje koji bi pomogao u odlučivanju o korištenju mora za kupanje.

Ukupna vrijednost projekta WATERCARE iznosi 2,83 milijuna eura. Partneri na projektu su, uz Dubrovačko-neretvansku županiju i Nacionalni istraživački savjet, Institut za morske znanosti iz Ancone, tvrtka ASET SPA iz Fana, Regija Marche, Regija Abruzzo, Sveučilište Urbino Carlo Bo, Splitsko dalmatinska županija, Sveučilište u Splitu, Istarsko veleučilište i Hrvatske vode.

 

J.K.