NAKNADA ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE: Evo tko i koliko je mora plaćati

Foto: Jurica Gašpar

U vrijeme kad je sve veći broj plovila na Jadranu, važno je znati i što očekuje vlasnike plovila. Jedna od stavki koja će opteretiti Vaš budžet ukoliko ste vlasnik plovila, svakako je Naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe. Drugim riječima, plaćate korištenje svjetionika, pomorskih svjetala i oznaka kojima je omeđena jadranska obala i to tvrtki u državnom vlasništvu Plovput iz Splita koja je zadužena za održavanje pomorskih plovnih putova. 

Sukladno Pomorskom zakoniku, za uređivanje i održavanje plovnih putova i usluge od javnog interesa koje se odnose na traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru te na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, vlasnici ili korisnici plovnih objekata i drugih objekata namijenjenih za plovidbu, osim broda i ratnog broda plaćaju naknadu za sigurnost plovidbe kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Foto: Boris Kačan

Naknada za sigurnost plovidbe se utvrđuje u odnosu na kategoriju, vrstu, veličinu i namjenu plovnog objekta, napominju iz tvrtke Plovput.

Iznimno, naknadu za sigurnost plovidbe ne plaćaju plovni objekti koji se koriste pravom neškodljivog prolaska teritorijalnim morem bez uplovljenja u luke i na sidrišta u Republici Hrvatskoj te plovni objekti u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba.

Naknada za sigurnost plovidbe prihod je državnog proračuna od čega je 50% namjenski prihod koji se koristi za razvoj i održavanje materijalnih sredstava za traganje i spašavanje na moru i sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, uređivanje i održavanje plovnih putova te na troškove naplate te naknade.

Foto: Jurica Gašpar

Visinu naknade za sigurnost plovidbe, osnovice za njezin obračun i pojedine izvanredne okolnosti, odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba pravilnikom propisuje ministar u suradnji s ministrom nadležnim za poslove financija.

Za postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe, osim objekata sigurnosti plovidbe koji se nalaze u lučkim područjima, kako su utvrđena posebnim propisom te objekata sigurnosti plovidbe kojima se obilježavaju objekti, sredstva ili drugi zahvati na moru ili na obali koji predstavljaju stalne ili privremene zapreke na plovnom putu, i usluge radioslužbe obalnih radijskih postaja, plovni objekti kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske plaćaju naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe.

Naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe se utvrđuje u odnosu na kategoriju, vrstu, veličinu i namjenu plovnog objekta.

Foto: Jurica Gašpar

Iznimno, naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe ne plaćaju brodovi koji se koriste pravom neškodljivog prolaska teritorijalnim morem bez uplovljenja u luke i na sidrišta u Republici Hrvatskoj, kao i javni brodovi, ratni brodovi, brodice i jahte te drugi plovni objekti u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba.

Naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe prihod je trgovačkog društva Plovput d. o. o. Kada sredstva prikupljena od naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe, kao i sredstva iz ostalih prihoda trgovačkog društva Plovput d. o. o. nisu dovoljna za poslove koje obavlja Plovput kao javnu ovlast, ista se osiguravaju u državnom proračunu.

Visinu naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe i osnovice za njezin obračun i pojedine izvanredne okolnosti odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba pravilnikom propisuje ministar na prijedlog trgovačkog društva Plovput d. o. o., pojašnjavaju iz ove tvrtke.

O visini naknada i ostalim detaljima, pročitajte na navedenim poveznicama.

I.B.