Čermak zadržao terminal u zadarskoj Gaženici, a koncesiju prenosi na novu firmu

Foto: Crodux derivati

ZADAR – Crodux derivati dva d.o.o. promijenio je vlasnika i postao dio slovenske tvrtke Petrol kojoj je prodan lanac benzinskih pumpi i terminal u Omišlju te u zadarskoj luci Gaženica.

Međutim, nova firma Ivana Čermaka preuzet će koncesiju na pomorsko dobro u Gaženici gdje je Tankerkomerc imao skladište naftnih derivata koje je prvo unajmio, a onda ga je kao vlasnik preuzeo Crodux derivati dva, piše 057.info.

No, kako piše Jutarnji list, u paketu kojeg je kupio Petrol, umirovljeni general Ivan Čermak nije ipak nije prodao terminal u Gaženici kao dio poslovanja Crodux Derivati dva koji je bio „zlatna koka” i Tankerkomerca, a zadarskoj luci donosi najviše prihoda.

Dokaz tome je i prijenos koncesije u Gaženici na novu firmu Delta terminali koju je Ivan Čermak osnovao u srpnju 2021. godine. Predsjednica uprave je Draga Antić koja je i dalje predsjednica Nadzornog odbora Tankerkomerca.

Skupštini Zadarske županije predložen je prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra s Crodux derivati dva d.o.o., Zagreb na trgovačko društvo Delta terminali d.o.o. za usluge, također sa sjedištem u Zagrebu.

U obrazloženju se navodi kako je iz plana podjele društva Crodux derivati dva d.o.o. od 17. lipnja 2021. godine i plana podjele razvidno da je skladište tekućih tereta u Gaženici kao dugotrajna imovina uneseno u Delta terminali d.o.o. te da nakon upisa podjele u registar Trgovačkog društva u Zagrebu društvo Crodux derivati dva d.o.o. dozvoljava i ovlašćuje društvo Delta terminali d.o.o. da zatraži i ishodi od relevantnih tijela uknjižbu prava vlasništva na Terminalu tekućih tereta u Gaženici.

Radi se o pristanu uz more, površine 500 kvadratana kojem završava cjevovod, a  za koju ostaje i isti iznos koncesijske naknade od 24.070 kuna godišnje.

D.G.