Imate ideju za paški suvenir? Prijavite se na natječaj!

Foto: TZ Pag

PAG – Turistička zajednica Grada Paga objavila je javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga za 2022. godinu.

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske, a svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada Paga, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički proizvodi, odjevni i uporabni predmeti, gastro proizvodi. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je dostaviti najkasnije do  15. ožujka 2022. godine (osobno ili poštom) na adresu:

Turistička zajednica Grada Paga, Od Špitala 2, Pag 23 250, s naznakom: NE OTVARATI za Javni poziv za prijavu rješenja suvenira