DIV grupa prelazi na obnovljive izvore energije u svojim proizvodnim pogonima

Foto: Škveranka / Brodosplit

SPLIT – Rezolucija Z, najveći je ekološki projekt u Hrvatskoj s ciljem podizanja svijesti o zaštiti i očuvanju okoliša kako bi potaknuo svakog pojedinca na aktivan angažman i svjesno sudjelovanje u zaštiti okoliša. Uslijed sve većih posljedica na klimatske promjene koje su uvjetovane čovjekovim djelovanjem, a one su sve vidljivije, projektom Rezolucija Z ukazuje se na to koliko su teme vezane za okoliš, ekologiju i ekološku osviještenost prijeko potrebne. Glavni fokus projekta je spojiti konkretne društveno-korisne ekološke aktivnosti te kroz njih utjecati na široku javnost i aktivno širiti svijest o okolišu i njegovoj zaštiti, piše Škveranka.

Prepoznajući inovacije kao osnovu za konkurentnost na međunarodnom kompetitivnom tržištu, kao i važnost sustavnog pristupa razvoju inovativnih proizvoda i unaprjeđenja proizvodnih i poslovnih procesa, DIV grupa i njene članice u posljednjih 10 godina intenzivno razvijaju svoje kapacitete za istraživanje i razvoj novih proizvoda unutar sektora željezničkog i pomorskog prometa. Od 2018. godine DIV grupa pokreće i provodi brojne projekte povećanja energetske učinkovitosti koji su sufinancirani sredstvima Europskih strukturnih fondova.

Projekt povećanja učinkovitosti energije korištene u proizvodnom procesu, te prelazak na energetski obnovljive izvore energije u proizvodnim pogonima DIV grupe, članice grupe daju svoj doprinos ostvarenju globalnih ciljeva održivog razvoja.

Osnovna djelatnost kninske podružnice je proizvodnja vijčane robe gdje se tijekom proizvodnog procesa koristi tehnologija koja generira otpadnu toplinu, koju rashladni sustav izbacuje u atmosferu. Prelazak na sustav toplinskih pumpi s ciljem iskorištavanja otpadne topline rezultirat će smanjenom emisijom otpadne topline u okoliš, što kao posljedicu ima smanjenje potrošnje električne energije.

Projekti povećanja energetske učinkovitosti u Brodosplitu rezultirat će prestankom korištenja lož ulja kao energenta i bitno sniženoj emisiji stakleničkih plinova u atmosferu.

Uvođenje dizalica topline u sustav, rekuperatora s ponovnim korištenjem toplinske enegije otpadnog zraka, smanjit će se potrošnja fosilnih goriva, te pozitivno djelovati na emisiju stakleničkih plinova i smanjenje količine štetnih plinova koji se emitiraju u atmosferu.

Dizalice topline zamijenit će energente koji se trenutno koriste i prelazak na energetski učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji energent. Ugradnja novog sustava rasvjete korištenjem LED tehnologije rezultirat će smanjenje emisije CO2 u okoliš za 172,31 tCO2/god.

Projekti povećanja energetske učinkovitosti u podružnici kninske DIV tvornice vijaka izgradnjom fotonaponske elektrane snage 6500 KW i u proizvodnom pogonu brodogradilišta Brodosplit izgradnjom fotonaponske elektrane snage 8100 KW rezultirat će smanjenom potrebom za kupovinu električne energije čije cijene vrtoglavu rastu.

Električna energija najznačajniji je energent u proizvodnom procesu u Brodosplitu, pa će ugradnja solarne elektrane značajno utjecati na konačnu cijenu brodova čija izgradnja traje ponekad po nekoliko godina.

Projekt istraživanja i razvoja, u suradnji s brojnim sveučilištima i fakultetima koji djeluju u njihovom sastavu, poput putničkog trojarbolnog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova za minimalno 36 putnika za koji se istražuju i razvijaju alternativne pogonske tehnologije i izvori energije bazirane na ekološki prihvatljivom dizajnu usmjerenom ka održivoj mobilnosti s nultom emisijom ispušnih plinova koji podržava održivost okoliša i smanjenje emisije stakleničkih plinova, zagađenje zraka i buke.

Plovidba brodom bit će omogućena upotrebom energije vjetra i električne energije iz akumulatorskih baterija. Sve brodske službe (klimatizacija i ventilacija, kuhinja, ledenice, pumpe, rasvjeta, vitla, grijači vode, alarmi te ostali potrošači) tijekom plovidbe broda također će se napajati iz akumulatorskih baterija. Nadopuna baterija će se vršiti pretvorbom energije vjetra i sunca pomoću reverzibilnog brodskog vijka, hidrokinetičke turbine s generator/motorom, vjetrogeneratora, fotonaponskog sustava, te priključkom na obalne izvore električne energije.

Anita Matijaš