Na otoku Pagu grade se vidikovci od Paškog mosta, pa sve do Malog zatona

Foto: Boris Kačan

PAG – Na području Grada Paga, od Paškog mosta do Malog zatona, uredit će se vidikovci s informativno ugostiteljskim punktovima.

Prema PPU Grada Paga vidikovci će se moći izgraditi i urediti na širem području Paškog mosta, uz utvrdu Fortica, uz serpentine državne ceste D-106, na predjelu Gradac, na lokalitetima Tri broda, Mali zaton, Šestakovci i na području Sv. Vida, javlja Radio Pag.

Izgradnja vidikovaca s informativno ugostiteljskim punktovima omogućit će razgledavanje tih posebnih dijelova prirode odnosno otočnog krajolika, a postavljanjem informativno ugostiteljskih punktova omogućit će se posjetiteljima i upoznavanje s tim područjima.

I.B.