Saniraju se mletački bedemi u Osoru

Foto: Grad Mali Lošinj

OSOR – Prije nekoliko dana dovršena je još jedna faza sanacije Osorskih bedema za koju je Grad Mali Lošinj od Ministarstva kulture i medija u 2021. godini osigurao 300 tisuća kuna.

Obnovljen je mletački bedem, a uz sanaciju oštećenja, bedemi su dobili i krune koje do ove obnove nisu imali. Inače, Grad Mali Lošinj i Ministarstvo kulture i medija duži niz godina zajedničkim financiranjem obnavljaju bedeme pa je tako unatrag 5 godina za sanaciju Osorskih bedema utrošeno 1,5 milijuna kuna.

Foto: Grad Mali Lošinj

Paralelno s ovim radovima, Grad je pripremio dokumentaciju i prijavio se na javni poziv od istog Ministarstva za 2022. godinu za nastavak daljnje obnove uz zamolbu da se u ovoj godini prioritetno pristupi sanaciji dijela bedema koji se nalaze uz parkiralište uz osorski kanal jer u ovom trenutku predstavljaju najveću opasnost od urušavanja.

I.B.