Vlada RH prihvatila Plan pripravnosti i odgovor Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj

Foto: Wikimedia

ZAGREB – U petak, 18. veljače, održana je 102. sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je državna tajnica u MUP-u Terezija Gras, izložila Vladi Republike Hrvatske prijedlog donošenja Plana pripravnosti i odgovor Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj.

– Svrha donošenja Plana je uspostava sustava pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj u Republici Hrvatskoj s ciljem zaštite zdravlja ljudi, okoliša i imovine od štetnog utjecaja ionizirajućeg zračenja – pojasnila je državna tajnica Terezija Gras, nadodavši da su struktura i sadržaj Plana usklađeni s odredbama relevantne Direktive Vijeća iz 2013. godine o Euratomu i preporukama sadržanima u sigurnosnim standardima i drugim dokumentima Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Planom su obuhvaćene sve vrste radioloških i nuklearnih izvanrednih događaja koji bi se mogli dogoditi u Republici Hrvatskoj ili u drugim državama s mogućim prekograničnim utjecajem na teritorij Republike Hrvatske.

Državna tajnica Gras istaknula je da se Planom utvrđuju uloge i odgovornosti svih sudionika sustava pripravnosti i odgovora, te je razrađeno ukupno 11 modela odgovora na radiološki i nuklearni izvanredni događaj.

Predloženi Plan kojim će se stvoriti uvjeti za pravovremen i kvalitetan odgovor na radiološki i nuklearni izvanredni događaj, Vlada RH je jednoglasno prihvatila.

I.B.