Započeli radovi na još jednoj fazi buduće 40 km duge Umaške promenade

Foto: Grad Umag

UMAG – U okviru projekta izgradnje Umaške šetnice – promenade, koja će se protezati od kampa „Park Umag“ pa do Crvenog Vrha, a kasnije i do susjednog Pirana, krenuli su radovi na izgradnji dijela šetnice koja kreće od uvale Pozioi u naselju Moela prema gatu. Riječ je o dijelu dionice šetnice Umag – Špina.

Dio šetnice Umag–Špina još je jedna faza izgradnje 40 km duge Umaške promenade, dužine oko 500 metara, a uz samu šetnicu bit će izgrađeno i odmorište te će po cijeloj dužini biti postavljena javna rasvjeta. Vrijednost investicije, s obzirom na zahtjevnost obuhvata ovog dijela šetnice, iznosi 2,6 milijuna kuna. Radi se o građevinskoj dionici koja se u cijelosti nalazi na pomorskom dobru.

Foto: Grad Umag

– Zbog složenih imovinsko-pravnih odnosa, šetnica se gradi ciljano po etapama gdje je gradnja moguća, dok se ne riješe ostali imovinsko-pravni odnosi s državom. Osim svoje atrakcije i ekonomskih efekata po gospodarstvo grada Umaga te potencijala razvoja koji će donijeti buduća šetnica, napokon će svi građani moći prošetati slobodno cijelom obalom grada Umaga, što je u ovom trenutku još nemoguće zbog niza propusta i interesa pojedinaca i problema kojeg smo naslijedili. Cilj je jasan, izgradnjom šetnice želja nam je omogućiti svim građanima, pod istim uvjetima, bezuvjetan pristup i korištenje pomorskog dobra i plaža – naglasio je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.

Na cjelokupnom potezu od gotovo 40-tak kilometra planira se, osim same obalne šetnice, urediti plaže i okoliš s pratećim objektima za rekreaciju, razonodu, sport i slobodno vrijeme građana i posjetitelja. Realizacijom projekta, čija vrijednost prelazi 100-njak milijuna kuna, a čija je izgradnja planirana u narednih sedam godina, Umag će dobiti najdulju šetnicu na Jadranu.

 

J.K.