Općina Sali mijenja Urbanistički plan uređenja područja Svjetionik – Veli Rat

Foto: Boris Kačan

SALI/VELI RAT – Općina Sali na Dugom otoku je na temelju Zakona o prostornom uređenu u ponovnu javnu raspravu uputila Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionika Veli Rat.

Radi se o zoni ugostiteljsko turističke namjene, a ponovna javna rasprava trajat će od 31. ožujka  do 8. travnja 2022.

Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionik – Veli Rat svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ovog područja bit će dostupan i na mrežnim stranicama Općine Sali.

Javno izlaganje održati će se 1. travnja 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.

Foto: Boris Kačan

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana mogu se davati:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 23281 Sali
    zaključno sa 11. travnja 2022. godine.

Sukladno odredbi članka 104. stavak 3. nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, pojašnjavaju iz Općine Sali.