Snižena stopa PDV-a na isporuke svježe i rashlađene ribe na 5 posto

Foto: Pixabay

U Narodnim novinama broj 39/2022 objavljen je izmijenjeni i dopunjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost , a njegove najvažnije izmjene odnose se na sektor ribarstva i akvakulture.

Vlada je dodatno smanjila stope PDV-a na hranu, pa se od 1. travnja mijenja stopa PDV-a za niz proizvoda.

U zakonu je izmijenjen članak 38., stavak 2.:

PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

n) isporuku žive ribe,

o) isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,

p) isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica,

z) proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.

Detaljnija objašnjenja o kojim je dobrima riječ daje se na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koja možete pronaći OVDJE.

D.G.