PP Vransko jezero poziva OPG-ovce da se prijave na javni poziv za plasman svojih proizvoda

Foto: PP Vransko jezero/Facebook

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero objavila je poziv za javno prikupljanje ponuda za izdavanje koncesijskog odobrenja OPG-ovima na području Parka prirode.

Koncesijsko odobrenje omogućuje lokalnim OPG-ovcima da na vlastitom štandu ili na klupi izvan tržnice, na malo, uz javno-prometnu površinu na području Parka prirode Vransko jezero prodaju svoje proizvode.

Koncesijska odobrenja izdaju se za slijedeće lokacije:

  • info centar Crkvine, uz županijsku cestu ŽC6064 Pakoštane-Vrana
  • info centar Kamenjak, na platou vidikovca kraj ulaza
  • info centar Prosika, u lučici
  • kraj ulaza u auto kamp Crkvine, uz županijsku cestu ŽC6064 Pakoštane-Vrane

Koncesijska odobrenja za obavljanje predmetne djelatnosti na navedenim lokacijama izdaju se za period od 1. lipnja do 15. studenoga 2022.

Rok za dostavu ponuda je 08. travnja 2022. do 13 sati. Detalje javnog poziva možete pronaći OVDJE.

K.B.