Turistička zajednica Lastovo traži novog direktora/icu

Foto: Morski HR

LASTOVO – Turistička zajednica općine Lastovo raspisala je javni natječaj za imenovanje novog direktora ili direktorice na mandat od 4 godine. 

Od kandidata se traži da imaju završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, zatim najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, očekuje se poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu i stručni ispit.

Svatko od kandidata mora imati i pripremljen prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Lastovo, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Tu je, naravno, i nezaobilazna potvrda o nekažnjavanju kojom kandidat ili kandidatkinja potvrđuju da nisu povezani s gospodarskim kriminalom.

Na radno mjesto direktora/ice Turističke zajednice Općine Lastovo ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice; zatim osoba koja obavlja ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu na području za koje je osnovana turistička zajednica; kao ni osoba koja je član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice Općine Lastovo.

Natječaj je otvoren do kraja mjeseca, a više informacija o istome potražite na POVEZNICI.