Velika akcija čišćenja otpada u uvali Veli Iž

Foto: Boris Kačan

IŽ – Jutros od 9 sati traje čišćenje otpada iz lokalne luke u uvali Veli Iž. Akciju je u povodu Dana planeta Zemlje organiziralo Društvo istraživača mora 20000 milja, u sklopu inicijative „Zajedno protiv morskog otpada“ a u sklopu trećeg uspješnog nastavka projekta „ČISTE LUKE, ČISTO MORE“.

Cilj je ukloniti što veću količinu otpada u lokalnoj luci u uvali Veli Iž kroz organiziranu akciju čišćenja podmorja članova udruge Društva 20000 milja i udruge Aurelia uz potporu lokalnih partnera – Udruga mladih „Tarabuži“.

Osim akcije čišćenja kasnije će se u projektu postavljati informativna edukativna ploča u naselju te će u ljetnim mjesecima biti izložena specifična noćna izložba fotografija naziva „Svjetlo i tama na morskom putu“ koja je po otocima do sada bila organizirana više od deset puta.

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Mala inicijativa “Zajedno protiv morskog otpada” rodila se 2018. godine i djeluje na području manjih hrvatskih otoka gdje se zajedno s lokalnom zajednicom nastoje mijenjati navike otočana i posjetitelja otoka. Osim čišćenja plaža i podmorja, osigurava se i infrastruktura za prikupljanje naplavnog otpada i alati za buduću edukaciju. Kroz ovu inicijativu aktivnosti su se provodile na Silbi, Olibu, Istu, Ižu, Iloviku, Susku, a namjera je da se projekt šiti i na druge otoke.

J.K.